RUURLO – Basisschool St. Willibrordusschool met een leerlingenbestand van ongeveer 200 kinderen  is begin januari 2015 verhuist naar een prachtige, nieuwe locatie aan de Nieuwe weg in Ruurlo.. Renovatie van het oude schoolcomplex bleek kostbaarder dan nieuwbouw te zijn. Bij de  nieuwe school is er gekozen voor het concept; Groene schoolpleinen. De doelstelling was; Het creëren van een schoolplein, waarbij groen en spelen in perfecte harmonie aansluiting zou gaan vinden. Een schoolplein is gericht op beleving en ontdekken, waarbij spelen met natuurlijke elementen  tot de mogelijkheden behoort.

St. WillibrordusschoolArchitectonisch is het schoolgebouw uniek te benoemen en biedt het schoolterrein volop mogelijkheden om tegemoet te komen in onze vooropgestelde doelstelling. In overleg met een enthousiast team hebben we in december jl. een definitief  groenplan opgesteld.  De jeugd van nu blijken met enige regelmaat binnenshuis te bivakkeren om vervolgens onderuit gezakt met een spelcomputer de vrije tijd te verdoen. Met het ‘groene ‘ schoolplein hopen we het contact met de natuur voor kinderen te stimuleren. Inmiddels hebben we een perceel grond voor groentetuintjes gereserveerd, zal er in de nabije toekomst een  wigwamtent van wilgentenen gemaakt gaan worden en staan er nu al volop speeltoestellen op de gazons in spé. Ook een klimtoren en een zandbak ontbreken niet op het nieuwe schoolplein. Aanwezige  voorzieningen zouden mogelijke aanwezige agressiesymptomen verminderen en het samen spelen bevorderen.
Bewegen voorkomt op een natuurlijke wijze overgewicht bij kinderen. Het ‘groene ‘ schoolplein biedt hiervoor volop perspectief. Spelen in het groen bevordert namelijk de algehele gezondheid, verhoogd toenemende concentratie en verfijnd motoriek bij kinderen. Het schoolplein kenmerkt zich door een enorme variatie in het bomenbestand, natuurlijke erf afscheidingen, diverse soorten verhardingen en diverse aangebrachte hoogteverschillen.

Het Groenplan RE20141219 is zodanig opgesteld, dat er een natuurlijk karakter op het schoolplein is ontstaan. Bomen zijn selectief  uitgezocht op volgende criteria; Groeivorm van de habitus, bladkleur en bloeiwijze. Ook de kadastrale afrastering is op een natuurlijke wijze gecamoufleerd door beukenhagen. Zaterdag 9 februari jl. hebben we met tientallen vrijwilligers en docenten het bomen – en hagenplant aangeplant. Medio maart gaan we alle gazons inzaaien en het complete terrein netjes afwerken. St. Willibrordusschool te Ruurlo zal de komende jaren steeds meer gaan genieten van het ‘groene’ schoolplein. Dankzij een enthousiaste team vrijwilligers en sponsoren zijn we in staat geweest om een prachtig

‘groen ‘schoolplein voor basisschool St. Willibrordus te realiseren. Het maximale rendement voor het beschikbare budget!

Robert Eekelder

E- mail: info@roberteekelder.nl