In de rubriek ‘Uit het vakgebied’ in magazine Vitale Groene Stad interviewen we elk nummer een vakexpert over zijn visie op de groene inrichting. In deze editie Jeroen Soontiëns, eigenaar van Soontiëns Tuincentrum & Hoveniers in Eindhoven.

Wat is jullie visie over hoe een tuin eruit dient te zien?
‘Een tuin behoort in onze optiek een omgeving te zijn die groen is en waar beplanting het belangrijkste onderdeel van uitmaakt.Wanneer je de planten weglaat, praat je in mijn ogen niet meer over een tuin. Klanten die aan ons vragen hun tuin vol te leggen met steen, verkopen we nee. Uiteraard proberen we deze mensen te enthousiasmeren om groen in hun tuin aan te leggen. Onze ervaring is namelijk dat mensen veelal voor steen kiezen, omdat ze er automatisch van uitgaan dat dat het meest onderhoudsvriendelijk is. Als je hen uitlegt dat er groene onderhoudsarme tuinen zijn, zijn klanten soms op andere gedachten te brengen. Niet alleen overigens vanwege de onderhoudsmotieven, ook omdat een groene tuin veel aantrekkelijker is voor het woon- en leefgenot.’

Waar loop je verder tegenaan in de praktijk?
‘Opvallend en tevens ook een slechte ontwikkeling vind ik hoe de tuinen van nieuwbouwwoningen worden opgeleverd. Voor de schijn wordt er wat teelaarde in de tuin gelegd, maar als je ziet hoe het daaronder is gesteld dan is dat ronduit slecht. De nieuwe bewoners zadel je op deze wijze al direct met de problemen op. Een verdichte bodem neemt geen water op en wanneer het f link regent, staat al les onder water. Dat kan dan een reden zijn dat mensen voor verharding kiezen in hun tuin en daarmee het water via het riool laten afstromen.’

Jullie werken ook in de openbare ruimte. Hanteren jullie daar een vergelijkbare opvatting als voor de tuinen?
‘Ja! Groen in het stedelijk gebied wordt steeds belangrijker. Meer en meer mensen wonen in de stad en verlangen naar een aantrekkelijke omgeving waar het fijn leven is. Met groen is dat te realiseren en daar spelen we op in. In bijvoorbeeld Eindhoven en Amsterdam hebben we innovatieve groenprojecten gerealiseerd. Bij deze projecten zijn de ruimte en mogelijkheden veelal beperkt. Dit vraagt om creatieve en slimme oplossingen. Met bijvoorbeeld het toepassen van groen op de gevels zijn er tal van mogelijkheden te realiseren, is onze ervaring.’

Zien jullie dat de vraag naar groen toeneemt door de klimaatverandering?
‘Op de particuliere markt informeren we onze klanten over de nadelige gevolgen van klimaatverandering, denk hierbij aan wateroverlast, afname van biodiversiteit en hitte. Met een stenen tuin werk je dat in de hand en met een groene tuin draag je bij aan een oplossing van het probleem. Voor de openbare ruimte merken we dat er nog een wereld te winnen valt als het gaat om groene oplossingen aan te dragen bij opdrachtgevers tegen de nadelige gevolgen van klimaatverandering.’

Waar heeft dat mee te maken?
‘Veelal heeft men hier geen weet van. Wij brengen dit telkens onder de aandacht bij onze opdrachtgevers, omdat je juist met het groene product een wezenlijke bijdrage kunt leveren tegen wateroverlast en tegen hittestress. Verder valt het mij op dat het belang van de bodem een ondergesneeuwd onderwerp is bij architecten, landschapsontwerpers en andere professionals die betrokken zijn bij de inrichting van de openbare ruimte. Een goede bodemkwaliteit is zo ontzettend belangrijk voor de beplanting en daarnaast is een goed doorlatende bodem zeer effectief in de opvang van regenwater.’

Bron:
Magazine Vitale Groene Stad

Tekst:
Roel van Dijk

Logo vitale groene stad