Kopers van een nieuwe taxi of bestelwagen kunnen vanaf 1 oktober subsidie krijgen wanneer ze voor de schoonst mogelijke techniek kiezen. De subsidie voor een plug-in hybride of elektrisch aangedreven voertuig bedraagt 3000 euro; een uitzonderlijk schone benzine-, lpg-, aardgas- of dieselmotor levert 1250 euro premie op.

De subsidieregeling, die eerder deze maand is genotificeerd bij de Europese Commissie, is bedoeld om de luchtkwaliteit te verbeteren in binnensteden, waar taxi’s, koeriers en bestelauto’s veel relatief korte, vervuilende ritten maken. Er is 25 miljoen euro beschikbaar, afkomstig uit het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

Staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu): ‘Ik ben blij dat we in deze tijd van bezuinigingen nog ondernemers kunnen stimuleren om te schakelen naar een duurzamere bedrijfsvoering. Wanneer taxibedrijven, bezorgdiensten en andere veelrijders kiezen voor schonere motortechniek komt dit geld heel doelgericht op z’n plek terecht: in stedelijke milieus waar de luchtkwaliteit het meest onder druk staat. Het milieuvoordeel van elektrische aandrijving is het grootst bij lage snelheden, met veel optrekken en afremmen. En de actieradius van een elektrische auto hoeft geen belemmering te zijn voor wie veel korte ritten maakt in een stedelijke omgeving waar voldoende laadpunten zijn. Hetzelfde geldt voor wie op aardgas rijdt en dus afhankelijk is van een CNG-tankstation in de nabijheid.’

De subsidie is alleen beschikbaar voor kopers die over hun wagens geen BPM (aanschafbelasting) hoeven te betalen. Zij zijn daardoor ongevoelig voor de fiscale prikkel die nu al bestaat in de variatie van BPM-tarieven voor meer en minder schone auto’s. Rijden op lpg, aardgas of elektriciteit biedt reeds het voordeel van lagere energiekosten; een aankoopsubsidie kan helpen om ook de drempel van een hogere aanschafprijs te nemen.

Een subsidie van 1250 euro komt beschikbaar voor diesels die reeds voldoen aan de euro 6 norm, voor (bestel)auto’s die af fabriek zijn uitgerust met een lpg- of aardgasinstallatie, en voor voertuigen met een benzinemotor die meer dan 50 gram maar niet meer dan 95 gram CO2 per kilometer uitstoten. De premie van 3000 euro is voor de schoonste categorieën: plug-in hybrides met een CO2-emissie van minder dan 50 gram CO2, en elektrische voertuigen die helemaal geen uitlaatgas uitstoten.

De subsidieregeling staat open voor taxi’s en bestelwagens maar ook voor andere voertuigen waarover geen BPM geheven wordt zoals politie-, brandweer- en ziekenauto’s, invalidenvoertuigen en rolstoelbussen, lijkwagens, geldtransportwagens etc. De subsidie kan worden aangevraagd voor voertuigen die na 1 oktober 2012 en voor 1 januari 2015 op naam worden gesteld, via het overheidsloket agentschapnl. De integrale regeling wordt deze week gepubliceerd in de Staatscourant.

Bron rijksoverheid .Meer info…