Jelle Westra – Directeur Stichting TuinKeur

Jelle Westra heeft een achtergrond in de agrarische wereld. Na zijn opleiding voltooid te hebben op de Hogere Agrarische School, kwam hij te werken in de bankwereld. Eerst bij de Rabobank en later SNS Bank. Als directeur zakelijke kredieten en bedrijfsadviseur, is Jelle betrokken bij de ondersteuning en ontwikkeling van ondernemers.

In 1999 begint Jelle Westra voor zichzelf. ‘Ondernemers die werken in de groene sector hebben altijd de voorkeur gehad’, aldus Jelle. Hij vervolgt: ‘Het werken met én voor mensen die in hun werk grotendeels afhankelijk zijn van weersomstandigheden, vraagt veel flexibliteit en veerkrcht van deze ondernemers. Het is mooi werk om deze ondernemers te coachen en begeleiden. Iedere ondernemer heeft zijn specifieke, uitdagende situatie.’

Jelle Westra gaat verder: ‘Opvallend in de hoveniersbranche is het grote aantal zelfstandige hoveniers. Veel kleinere bedrijven met ieder hun eigen kwaliteiten. Het valt op dat de organisatiegraad voor de hoveniersbranche te laag is. De gezamenlijke kracht wordt onvoldoende benut. Met name een collectieve aanpak van de consumentenmarkt is niet aanwezig.’

Jelle ziet hier genoeg potentie: ‘Maar met TuinKeur willen we hier verandering in brengen! Met het keurmerk voor hoveniers richtingen we ons niet alleen op het ontwikkeling van de ondernemer. We willen ook een gezamenlijke slagkracht in de hoveniersbranche benutten. Een echte uitdaging! Inmiddels zijn al 185 hoveniers aangesloten bij TuinKeur.’

Teamwork: ‘Zoiets doe je natuurlijk niet alleen. Met een team van vijf mensen (twee buitendienst en drie binnendienst), verzorgen we de ondersteuning van onze leden. We ondersteunen ze met websites, Facebook, folders, begeleiding bij opmaak offertes en advies gesprekken. Dit is slechts een deel van onze individuele ondersteuning. De promotie van de hoveniersbranche naar de consumentenmartk wordt zichtbaar door advertenties in verschillende bladen. Ook adverteert TuinKeur op Google. Op Facebook heeft TuinKeur een vrachtwagencampagne (ziet u een vrachtwagen met de TuinKeur-advertentie? Maak een foto en win een taart!).

‘Ondernemerscongres voor de groene sector ‘GardenExperience’ heeft als doel om de ondernemers in de hoveniersbranche nóg meer te inspireren en motiveren. Zo kunnen we onze gezamenlijke slagkracht op een hoger plan brengen.’

Jelle Westra besluit: ‘We zijn goed op weg met TuinKeur, maar we zijn er nog lang niet. Ik zie u graag op GardenExperience!’


Op het ondernemerscongres GardenExperience zullen diverse sprekers te vinden zijn. Onder andere Erwen Wennemars, Annemarie van Gaal en Jelle Westra. Er zijn verschillende workshops waar u zich voor kunt aanmelden. Erben Wennemars zal de workshop “Je vak is topsport!” geven. Er is een workshop over “Marketing & Communicatie. Het is een dag om van te leren, door te laten inspireren en te laten motiveren!

Bent u benieuwd naar alle sprekers? de workshops of  informatie over GardenExperience? Gaat u dan naar onze website: GardenExperience

logo_garden_experience.fw

CAO Hoveniersbedrijf tijdelijk verlengd

Na een drietal onderhandelingsdagen voor de cao voor het Hoveniersbedrijf in Nederland hebben branchevereniging VHG, FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen op 1 mei 2013 in goed overleg besloten om de huidige cao tijdelijk te verlengen. Geconstateerd is dat meer tijd nodig is voor de uitwerking van diverse voorstellen. Door middel van de afspraak voor verlenging van de huidige cao, voorkomen partijen een cao-loze periode en onduidelijkheid in de sector.

De partijen hebben afgesproken de huidige cao met beperkte wijzigingen te verlengen tot 1 januari 2014. Verlenging van de huidige cao betekent feitelijk dat deze met 2 aanpassingen wordt voortgezet. Ten eerste is een verhoging van de lonen per 1 juli 2013 met 0,3% afgesproken.

Daarnaast is afgesproken dat het jaarlijks gereserveerde levensfasebudget van 0,2%, dat is opgebouwd vanaf 1 juli 2009 tot en met december 2013 in december 2013 aan de werknemer bruto moet worden uitgekeerd. Partijen zullen binnenkort duidelijk communiceren richting werkgevers en werknemers hoe deze uitbetaling dient te worden vormgegeven.

Het overleg voor een nieuwe cao vanaf 2014 is al gepland voor 18 juni. De voortgang is daarmee gegarandeerd.

bron: VHG, 03/05/13

Tuintrends voor 2013

De eerste nieuwe tuinplanten zijn inmiddels aangeschaft, de parasol is uit de schuur gehaald en we oriënteren ons op nieuwe buitenmeubelen en –accessoires. Dit jaar zijn er volgens het Perscentrum Wonen drie trends te onderscheiden: Oosters, romantisch of tropisch.