‘Studies bijensterfte niet relevant voor Nederland’

EFSA, de Europese voedsel- en warenautoriteit, concludeert dat de resultaten van twee recente studies naar bijensterfte slechts ten dele relevant zijn voor veldsituaties in Europa.

Het gaat om zaadbehandeling met neonicotinoïden voor maïs, zonnebloemen, koolzaad en alfalfa. Volgens het Ctgb zijn de onderzoekresultaten niet op de Nederlandse situatie van toepassing. Hier zijn concentraties in het veld lager dan die in het onderzoek worden gehanteerd.