Column Connie Ettema: Snelle Jelle

Waar bent u lid van?

Waar haalt u kennis , inkoopvoordelen en contacten vandaan? Waarmee kunnen we ons als vakman profileren? Er is veel keuze :vakbladen, lokale ondernemersvereniging, serviceclubs, brancheorganisatie, keurmerk, inkoopcombinatie, marketing- of vriendenclubs. Wat is wijsheid?

Bij de drie bekendste partijen in de sector zijn de verhoudingen aan het verschuiven. Groenkeur weet het gros van de hoveniers niet te overtuigen om mee te doe. Er zit niet veel beweging in het ledental, de kosten-batenanalyse geeft kennelijk niet aan waar het voordeel zit. Evenzo snappen veel hoveniers het nut niet van een lidmaatschap van de VHG. Met steeds minder leden moet die nu laten zien hoe  zonder het subsidie-infuus van PT te overleven. Er is maar een partij waar groei in zit , en dat is Tuinkeur.

Verwar Tuinkeur nou niet met Groenkeur. Groenkeur is een onafhankelijk keurmerk dat werkt volgens toetsbare maatstaven en met neutrale audits. Tuinkeur profileert zich alleen maar als een keurmerk- maar is het niet. Hooguit is het Snelle Jelle’s persoonlijke keurmerk. Ik wil ook wel zo’n club oprichten , met een CE ( Connie Ettema)-keurmerk. Bij een goede borrel hebben we het dan nog over de voorwaarden.

Snelle Jelle- u weet wel, ADHD-Westra van Tuinkeur- bereikt een groeiende groep hoveniers met zijn commerciële organisatie. Zegt hij nieuwe dingen? Gebruikt hij nieuwe middelen? Ne. Hij zegt eigenlijk hetzelfde als iedereen die de hovenier wil aansporen om meer ondernemer te worden. Jelle doet hetzelfde als de Hoveniersacademie, het professionaliseringsprogramma van de VHG, of de bedrijfsadviseurs in de groene sector. Maar kennelijk weet Jelle, in tegenstelling tot diverse andere partijen, de mensen wel te bereiken en te stimuleren. Hoe doet Jelle dat? Zou hij de juiste manieren en woorden weten te vinden omdat zijn vrouw psycholoog is? Het zal niet de eerste of laatste keer zijn , dat een man goed functioneert omdat er een sterke vrouw achter hem staat…

Wat Jelle vooral goed doet: hij is proactief. Hij analyseert waar de ondernemer behoefte aan heeft. Hij zorgt ervoor dat er een klein en concreet stapje gezet wordt. Die opstelling maakt duidelijk waar andere partijen al jaren de winst laten liggen. De VHG had ook bedrijfsadviseurs die bij de ondernemer aan de keukentafel zaten en dat goed deden. Maar die zijn wegbezuinigd…

De VHG is geen keurmerk, maar een brancheorganisatie die individuele belangen behartigt, het collectief wil dienen en voor groen lobbyt. En dat is prima. Maar als het realiseren van voor de hand liggende samenwerking en verbetering van projecten al niet lukt, zoals bijvoorbeeld met de diverse tuincompetities, dan kan ze een voorbeeld nemen aan Tuinkeur. Dat organiseert in het najaar een dag waarop zowel de directeur van VHG als die van Groenkeur komen spreken. Dat lijkt me pas in het belang van de sector. Van ons aller eerlijke commerciële belang.

Waar bent u lid van?

Uit:  Tuinpro  04/13

GardenExperience 2013 biedt breed hoveniersplatform

Hoogeveen – GardenExperience 2013 vindt plaats over enkele weken, op vrijdag 13 september. Het hele programma staat inmiddels op de website. Initiator van

GardenExperience, Jelle Westra: ‘Met GardenExperience 2013 willen we een breed hoveniersplatform creëren. VHG, GroenKeur en Tuinkeur zijn allen aanwezig op het congres.’

Krachtig ondernemen

Jelle Westra gaat verder: ‘We willen elke hovenier motiveren en enthousiasmeren. Met sprekers als Annemarie van Gaal en Erben Wennemars willen we ‘s ochtends met elkaar in de grote zaal hun verhaal aanhoren. Hoe haal je als hovenier het beste uit jezelf, je bedrijf en je werknemers? Na de lunch is er dan ruimte voor kleinere workshops waar je uit kunt kiezen. Deze workshops gaan bijvoorbeeld over cijfers, marketing, het opbouwen van een goede klantrelatie of de kracht van goed communiceren. Je kunt uit de workshops kiezen op de website van GardenExperience.’

Ervaringen delen

Jelle: ‘We willen met GardenExperience hoveniers bij elkaar brengen om ervaringen uit te wisselen. Leren van elkaar. In tijden van crisis vinden wij het met GardenExperience 2013 belangrijk om de hele hoveniersbranche een boost te geven. Focus is winst!’

Beperkt aantal plaatsen

GardenExerperience 2013 vindt plaats op 13 september. Dit nadert al snel en de plaatsen voor het hovenierscongres zijn beperkt. Meld u dus snel aan! Dit kan op

www.gardenexperience.nl

Inboet controle? Een positieve eindoplevering!

Een zwaar woord. Toch met goede bedoelingen en vol kansen. Wat houdt het in? En waarom gebeurt het nauwelijks? Een inboetcontrole is niets minder dan een goed einde van de samenwerking met een klant. Misschien is ‘eindoplevering’ een beter en duidelijker woord. Een professioneel hoveniersbedrijf maakt ongeveer aan jaar na de oplevering weer een afspraak met de klant. Dit om samen met de klant nog eens kritisch te kijken naar de werkzaamheden. Is alles goed gedaan? Zijn er aandachtspunten?

Zo profileert een hovenier zich als professioneel en betrokken bij zijn werk. Voor én met de klant. Een eindoplevering is een belangrijk en waardevol contactmoment! De klant krijgt nog eens volop de aandacht voor zijn tuin. En dat werkt! Want hoe kom je als hovenier aan de meeste klanten? Door goede mond-tot-mond reclame.

Een tevreden klant deelt zijn positieve ervaringen graag met zijn vrienden en familie. En een tevreden klant maak je als hovenier zelf!

Jelle Westra – Directeur Stichting TuinKeur

Jelle Westra heeft een achtergrond in de agrarische wereld. Na zijn opleiding voltooid te hebben op de Hogere Agrarische School, kwam hij te werken in de bankwereld. Eerst bij de Rabobank en later SNS Bank. Als directeur zakelijke kredieten en bedrijfsadviseur, is Jelle betrokken bij de ondersteuning en ontwikkeling van ondernemers.

In 1999 begint Jelle Westra voor zichzelf. ‘Ondernemers die werken in de groene sector hebben altijd de voorkeur gehad’, aldus Jelle. Hij vervolgt: ‘Het werken met én voor mensen die in hun werk grotendeels afhankelijk zijn van weersomstandigheden, vraagt veel flexibliteit en veerkrcht van deze ondernemers. Het is mooi werk om deze ondernemers te coachen en begeleiden. Iedere ondernemer heeft zijn specifieke, uitdagende situatie.’

Jelle Westra gaat verder: ‘Opvallend in de hoveniersbranche is het grote aantal zelfstandige hoveniers. Veel kleinere bedrijven met ieder hun eigen kwaliteiten. Het valt op dat de organisatiegraad voor de hoveniersbranche te laag is. De gezamenlijke kracht wordt onvoldoende benut. Met name een collectieve aanpak van de consumentenmarkt is niet aanwezig.’

Jelle ziet hier genoeg potentie: ‘Maar met TuinKeur willen we hier verandering in brengen! Met het keurmerk voor hoveniers richtingen we ons niet alleen op het ontwikkeling van de ondernemer. We willen ook een gezamenlijke slagkracht in de hoveniersbranche benutten. Een echte uitdaging! Inmiddels zijn al 185 hoveniers aangesloten bij TuinKeur.’

Teamwork: ‘Zoiets doe je natuurlijk niet alleen. Met een team van vijf mensen (twee buitendienst en drie binnendienst), verzorgen we de ondersteuning van onze leden. We ondersteunen ze met websites, Facebook, folders, begeleiding bij opmaak offertes en advies gesprekken. Dit is slechts een deel van onze individuele ondersteuning. De promotie van de hoveniersbranche naar de consumentenmartk wordt zichtbaar door advertenties in verschillende bladen. Ook adverteert TuinKeur op Google. Op Facebook heeft TuinKeur een vrachtwagencampagne (ziet u een vrachtwagen met de TuinKeur-advertentie? Maak een foto en win een taart!).

‘Ondernemerscongres voor de groene sector ‘GardenExperience’ heeft als doel om de ondernemers in de hoveniersbranche nóg meer te inspireren en motiveren. Zo kunnen we onze gezamenlijke slagkracht op een hoger plan brengen.’

Jelle Westra besluit: ‘We zijn goed op weg met TuinKeur, maar we zijn er nog lang niet. Ik zie u graag op GardenExperience!’


Op het ondernemerscongres GardenExperience zullen diverse sprekers te vinden zijn. Onder andere Erwen Wennemars, Annemarie van Gaal en Jelle Westra. Er zijn verschillende workshops waar u zich voor kunt aanmelden. Erben Wennemars zal de workshop “Je vak is topsport!” geven. Er is een workshop over “Marketing & Communicatie. Het is een dag om van te leren, door te laten inspireren en te laten motiveren!

Bent u benieuwd naar alle sprekers? de workshops of  informatie over GardenExperience? Gaat u dan naar onze website: GardenExperience

logo_garden_experience.fw