De 5 meest gemaakte fouten met QR

QR codes dienen om de offline wereld (billboards, visitekaartjes, events, etalages, print advertenties) te verbinden met de online wereld (websites, vCards, social media, video, mCommerce). De mogelijkheden die dit biedt zijn zo divers en verstrekkend, dat het best belangrijk is om consumenten hier op een goede manier mee te introduceren. Maar daarvoor moeten we eerst (onze collega’s helpen om te) proberen de volgende fouten te vermijden.

Heeft drive-in-super de toekomst?

Albert Heijn opent deze week zijn eerste AH-Pick Up. Een nieuw systeem waarbij klanten hun boodschappen op internet bestellen en op een tijdstip naar keuze kunnen afhalen. Is de drive-in supermarkt de toekomst? Slome cassières, volgebouwde gangpaden, lege schappen. De supermarkt kan een grote bron van ergernissen zijn. Met een nieuwe ontwikkeling in supermarktland is dat nu verleden tijd: click and collect.

Hoe werkt het?
Hoe werkt het? Vanachter de computer maakt de klant een boodschappenlijst. Deze wordt opgestuurd zodat de supermarktmedewerkers de winkelwagen kunnen vullen. De klant geeft door waar én wanneer hij de boodschappen ophaalt bij het pick up-punt. Een magazijn naast of in de buurt van de supermarkt. De service is gratis er moet alleen een borg voor het krat worden betaald.

Nieuwe trend
Albert Heijn is niet de eerste supermarkt met een afhaalservice. Zo heeft Dekamarkt al een zogeheten Dekadrive in Noord-Holland. Coop Online heeft afhaalmogelijkheden verspreid over het Noorden van het land. En Boni doet dit lokaal in het midden van het land.

Wat als je grootste klant wegvalt?

Het is een angst van veel kleine ondernemers: je grootste klant valt in één klap weg. Pieter de Leeuw ging er failliet aan. In een nieuwe aflevering van Failliet vertelt hij wat er gebeurde.

Pieter de Leeuw runde al tien jaar een succesvol marketing- en communicatiebureau, met op het hoogtepunt zestien mensenl in dienst. Het ging voorspoedig, totdat in 2009 zijn voornaamste opdrachtgever wegviel. Zijn omzet halveerde daarmee, in een tijd waarin het betaaltempo van zijn andere klanten ook nog eens drastisch omlaag ging. “Ik kon dat verlies niet goed opvangen, mijn bedrijf daar was te klein voor. Ik heb nog een jaar in de rondte gerend en allerlei pogingen ondernomen om de boel nog te redden, maar het ging niet meer.”

Trends: Groen is poen, simpel en snel

De belangrijkste ontwikkelingen volgens Rabobank
Duurzame en eenvoudige producten binnen handbereik, extra beleving toevoegen en flexibel samenwerken. Dit zijn volgens Rabobank enkele trends die de komende jaren ondernemers zullen leiden in hun keuzes.
Zeven trends die volgens Rabobank de komende drie jaar impact zullen hebben op het mkb:
1. Klinkende keuzes
Consumenten hebben geen zin meer in complexe producten, eindeloze productbeschrijvingen en onbegrijpelijke handleidingen en bijsluiters. Producten en diensten moeten terug naar de basis. Eenvoudig en begrijpelijk. Mensen willen ‘in control’ zijn en invloed hebben op wat ze aangeboden krijgen. Er is daarmee een toenemende vraag naar transparantie, simpel, flexibel en gemakkelijk. De afgelopen jaren is de keuze in het aantal producten en diensten steeds verder toegenomen. De keuze lijkt oneindig. We zien door de bomen het bos niet meer. Mede ingegeven door het gebrek aan tijd, willen we snel en makkelijk keuzes maken. Klinkende keuzes!

De Flexwet: een nieuw evenwicht

 Deze week is de Flexwet in werking getreden. Deze wet, die de regels voor de B.V. verandert, bouwt voort op de wens van de EU-lidstaten om het Europees ondernemersklimaat te verbeteren en daarmee de concurrentiepositie van Europa in de wereldeconomie te versterken. George Driessen en Mirjam Lems zetten de belangrijkste punten nog eens op een rij.

Met name voor bestuurders en aandeelhouders van B.V.’s zal er veel veranderen. De N.V.-wetgeving blijft vooralsnog ongewijzigd. Een aantal in het oog springende wijzigingen kan als volgt worden samengevat:

  • Het minimumkapitaal van € 18.000,- is afgeschaft. Vanaf  nu kunnen ondernemers bijvoorbeeld voor € 1,- exclusief oprichtingskosten (zoals kosten voor de notaris) een B.V. oprichten.
  • Het is nu mogelijk stemrecht- en/of winstrechteloze aandelen uit te geven. Dit betekent dat het bijvoorbeeld mogelijk is om een bestuurder aandelen met winstrechten, maar zonder zeggenschap in de aandeelhoudersvergadering, te geven.
  • De verplichte blokkeringregeling is afgeschaft. Vóór 1 oktober werd de B.V. onder meer gekenmerkt door de eis dat bij een overdracht van aandelen de verkopende aandeelhouder altijd eerst de aandelen moest aanbieden aan de andere aandeelhouder(s) of dat de andere aandeelhouder(s) de overdracht moest(en) goedkeuren. Na aanpassing van de statuten staat het nu iedere aandeelhouder vrij zijn aandelen te verkopen zonder te hoeven voldoen aan een aanbiedings- of goedkeuringsplicht.
  • De aandeelhoudersvergadering heeft de bevoegdheid gekregen om het bestuur aanwijzingen te geven. Het bestuur dient de instructie van de aandeelhouders op te volgen tenzij het belang van de vennootschap zich daartegen verzet.
  • Ten slotte wijzen wij op de wijzigingen in verband met de goedkeuring van (dividend)uitkeringen door het bestuur. De aandeelhoudersvergadering (of ander statutair aangewezen orgaan)  kan besluiten tot uitkering voor zover het eigen vermogen groter is dan de verplichte wettelijke of statutaire reserves (de ‘vermogenstoets’). Na een besluit van de aandeelhoudersvergadering moet het bestuur die uitkering goedkeuren. Het bestuur mag die goedkeuring slechts weigeren, indien het weet of voorziet dat de liquide middelen van de B.V. in de toekomst (volgens de parlementaire geschiedenis circa één jaar na uitkering) ontoereikend zullen zijn om de opeisbare schulden te kunnen betalen (de ‘liquiditeitstoets’).

Nu de Flexwet een feit is, zullen aandeelhouders en bestuurders van bestaande B.V.’s moeten beoordelen of een wijziging van de statuten wenselijk en/of noodzakelijk is. De Flexwet biedt immers meer mogelijkheden en bovendien wijzigen niet alleen voornoemde punten, maar is ook nog een groot aantal andere wetswijzigingen doorgevoerd (bijvoorbeeld de oproepingstermijn voor aandeelhoudersvergaderingen en de regeling omtrent de inkoop van aandelen).