Onbelaste reiskostenvergoeding geschrapt: hoe erg wordt het?

  Het schrappen van de onbelaste reiskostenvergoeding, een van de maatregelen uit het inmiddels tot Lente-akkoord omgedoopte bezuinigingspakket, zorgt voor heel wat commotie. Zowel werknemers als werkgevers tasten in het duister over de gevolgen, doordat niet is aangegeven wát er nou precies verandert. Duidelijk lijkt wel dat het vizier specifiek is gericht op woon-werkverkeer. Hoe erg wordt het? (meer…)