Uitbetalen vakantiegeld

Hoeveel en wanneer?
Veel werkgevers betalen in mei of juni het vakantiegeld uit. Iedereen die een arbeidsovereenkomst heeft en in Nederland woonachtig is, heeft recht op vakantiegeld. Maar hoeveel moet je als werkgever uitbetalen en wanneer precies?

Dat staat in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WMM). Volgens de WMM komt de hoogte van het vakantiegeld bij elke werknemer neer op minimaal acht procent van het brutoloon. Dit bedrag bouw je op tussen 1 juni van het ene jaar en 1 juni van het eropvolgende jaar. Dit wordt ook berekend over de provisie (beloning voor verleende diensten), prestatietoeslagen, gevarengeld en tegemoetkomingen in de hypotheek.