De Peiling van Tuin en Landschap deze periode is ook de redactie van Hovenierszaken opgevallen.

Peiling op de website van Tuin & Landschap: Branchevereniging VHG werkt aan nieuwe instroomeisen. Tot nu toe was registratie bij het PT voldoende. Terecht dat er kwaliteitseisen worden gesteld aan het lidmaatschap van de VHG.

Maar liefst 77% zou het eens zijn met de stelling: “Terecht dat er kwaliteitseisen worden gesteld aan het lidmaatschap van de VHG”. Een opvallend resultaat of toch niet?
Immers niemand zal het oneens zijn met kwaliteitseisen….maar er wordt niet omschreven welke en hoe tot stand gekomen.

Dan geeft Tuin en Landschap 25 meer inzicht: hierin wordt uit de doeken gedaan dat al eerder sprake was van het gezamenlijk opstellen van nieuwe instroomeisen samen met certificeerder Groenkeur. Tevens wordt aangegeven dat met de instroomeis zo een eerste stap gezet kan worden naar een Groenkeurcertificaat…

Is dit nu de uitwerking van de mogelijke instroomeisen die de (branche) vereniging VHG bedoelde? Inderdaad branche tussen haakjes. Immers wanneer een branchevereniging niet meer toegankelijk is voor een ieder uit de branche is er toch enkel sprake van een ‘vereniging’? Wordt zo de afstand tussen de VHG en de doelgroep (alle!) hoveniers niet nog groter?

Graag herhalen we de stelling “Terecht dat er kwaliteitseisen worden gesteld aan het lidmaatschap van de VHG” met eerder genoemde toelichting. Nog steeds 77% voor?

Bekijk hier de stemming OF deel ook uw mening op: http://www.tuinenlandschap.nl/

Onderstaande afbeelding geeft het voorlopige resultaat na onze stemming: