Grote diversiteit aan tuinen

Het zesde tuinenfestival van De Tuinen van Appeltern werkt mee aan de verbetering van het besef en begrip van de  Nederlandse schilder Vincent van Gogh, wiens 125ste sterfjaar wordt gevierd. Voor het Tuinenfestival 2015 zijn opnieuw tien tuinen uitgezocht uit alle inzendingen die het best gekwalificeerd waren om het themajaar ‘Een tuin voor Vincent’ te verduidelijken. De inzenders starten op 1 maart met de aanleg.

De jury is dit jaar meer dan ooit enthousiast over alle inzendingen. De keuze was moeilijker dan ooit. Uiteindelijk zijn de volgende tien ontwerpen geselecteerd, niet alleen omdat ze de meest aansprekende waren, of omdat ze het meest aparte element van Vincent belichamen, maar ook omdat ze samen een wonderbaarlijke mix van interpretaties, reëel en poëtisch, vormen over de schilder:

Ook in samenstelling van de deelnemersgroep is de oogst rijk: diverse nationale opleidingen zijn vertegenwoordigd, maar ook self made mensen zitten erbij. Een geweldig divers pakket dat alle aspecten van Vincent van Gogh representeert. Dat zal in het totale aanbod van exposities en tentoonstelling die dit jaar zullen plaats vinden in het Van Gogh Jaar een heel aparte plaats innemen. Tien ontwerpers van de groene ruimte geven immers hun interpretatie van Vincent van Gogh, zijn leven en zijn drijfveren. Iets wat in heel Europa niet te zien zal zijn.