De donkere dagen voor de kerst

De maand december brengt ons bij de vraag of 2014 wellicht een witte kerst zal gaan worden.  Men spreekt van een witte kerst, zodra er in de Bilt op beide kerstdagen minimaal 1 cm gesloten sneeuwdek aanwezig is. Vanaf 1906 is dit slechts 7 keer voorgekomen. In 2009 was er voor het laatst  een officiële witte kerst. Kerst staat voor; gezelligheid, geborgenheid, geloof en warmte. Direct na het Sinterklaasfeest ziet men de eerste kerstverlichting weer aan gevels en bomen pronken. Vervolgens gaan we op zoek naar die ene ultieme kerstboom voor in huis. Er zijn diverse soorten kerstbomen in de handel, maar de naaldvaste kerstbomen genieten duidelijke voorkeur. De traditionele Picea sparren, zoals Fijnspar en Servische spar zijn het meest voorkomend, maar rijzen vaak behoorlijk. De Abies sparren. zoals Nordman en Kaukasische zilverspar bezitten schubben en zijn daardoor nagenoeg ‘naaldvast’. De houdbaarheid van een kerstboom s wordt vergroot als men  een kerstboom met een vaste kluit aankoopt en geleidelijk laat klimatiseren in de woning. Ook af en toe een scheut water bevordert de vitaliteit van de kerstboom.

Het tuinonderhoud bestaat in december uit het gebruikelijke onderhoud aan gereedschappen en machines en het verrichten van snoeiwerkzaamheden aan bomen en heesters. Langs provinciale wegen worden op diverse locaties bomen – onderhoud uitgevoerd. Naast het waarborgen van noodzakelijke doorrijhoogte worden zieke en broze takken tevens verwijderd. Leibomen, zoals linde, plataan en peer zijn ook gebaat bij snoei. Naast het leiden van horizontale takken is het van belang dat alle verticaal groeiende twijgen worden terug geknipt. Controleer gelijk de rekbaarheid van het aanwezige bindbuis.

Sneeuw: Beplanting waar sneeuw langdurig is op blijven liggen zullen gaan doorhangen en ontstaan er veranderingen in de sapstroom. Dit heeft tot gevolg dat de structuur in de takken zodanig wordt verstoord,  dat het terugveren in een de normale habitus onmogelijk is geworden. Bij sneeuwvak is het ook onverstandig om gazon te betreden, want gras vertoont bruinverkleuringen, zodra het wordt belopen. Verwijder sneeuw van een vijver gedeeltelijk om  lichtinval in het water te behouden. Het is daarom beter om na een flinke sneeuwbui zo snel mogelijk het overtollige sneeuw van de beplanting af te schudden en zo de schade te beperken.

Hagen: Hagen zijn er in diverse soorten en maten. Er zijn zowel bladhoudende als bladverliezende soorten. Veelal wordt er gekozen voor een coniferenhaag of een beukenhaag, maar er zijn een veelal aan alternatieven.Als u voor een bladhoudende haag wilt gaan  is een beukenhaag  geen goede keus. In de winterperiode houden  beuken in eerste instantie gedeeltelijk bladeren, maar zullen na verloop van tijd alle bladeren verliezen. Hagen die tegenwoordig veelal aangeplant worden, vanwege zijn groenblijvende karakter zijn Photinia ‘Red Robin‘ – Glansmispel, Prunus lusitanica‘Angustifolia- Portugese laurier en Buxus ‘Rotundifolia’- grofbladige palmboompje.

Tuinaanplant: Deze maand kan er prima aangeplant worden, mits de vorst niet al te extreem is. Bij het planten van een boom is het van belang dat het plantgat voldoende ruim is. Wortels banen zich makkelijker een weg  in de bodem. Voorkom in ieder geval dat de boom op een oerbank gezet word. (dit is een storende  laag in de grond die ondoordringbaar is voor wortels en water ) De boom zal in  de zomer geen hangwater op kunnen nemen,en in het najaar ontstaat er  verzuring. Heesters hebben er minder last van, want ze groeien ondieper in de grond. Breek een oerbank ten alle tijde door en bok een nieuwbouwkavel os machinaal doorspitten een pré. Uiteraard zijn het in eerste instantie meerkosten, maar uiteindelijk zal aanplant in een later stadium veel  profijt van ondervinden.

Overige: Nestkastjes ophangen, vogels bijvoeren, plaats een beluchtingpompje in een vijver dakgoten van bladeren ontdoen,  voorkom dat strooizout op beplanting of op het gazon terecht komt.  Fruitbomen snoeien, met uitzondering van steenvruchten  Verwijder tevens verschrompelde vruchten om moniliarot te voorkomen.

Robert Eekelder

E- mail: info@roberteekelder.nl