De verkeersveiligheid in Nederland is de laatste twintig jaar sterk verbeterd wat resulteert in een daling van het aantal verkeersslachtoffers. Deze verbetering van de verkeersveiligheid geldt echter niet voor de landbouw- en bosbouwtrekker (LBT) en het motorrijtuig met beperkte snelheid (MMBS). Dit blijkt uit een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Om de verkeersveiligheid met betrekking tot LBT’s en MMBS’en te verbeteren wordt per 1 januari 2015 het T-rijbewijs ingevoerd.

Ontwikkeling theorie- en het praktijkexamen

De divisie CCV van het CBR is betrokken bij de totstandkoming van het T-rijbewijs. CCV is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het theorie- en het praktijkexamen en het vaststellen van de eisen voor de examenvoertuigen. Het CBR werkt hiervoor nauw samen met organisaties uit de branche. Er zijn drie platforms opgericht: een Technische commissie, een College van Deskundigen en een Adviesplatform. De Technische commissie werkt samen met CCV aan het formuleren van de eisen voor de examenvoertuigen. Het College van Deskundigen houdt zich bezig met de eisen voor de theorie en praktijkexamens. Het Adviesplatform beoordeelt de geformuleerde eisen en de aansluiting hiervan op de behoeften van de branche.

Invoering

Het T-rijbewijs (Trekker rijbewijs) is bedoeld voor iedereen die op de openbare weg rijdt met een landbouw- of bosbouwtrekker (LBT) of een motorrijtuig met beperkte snelheid (MMBS), eventueel met aanhangwagen(s). Het rijbewijs gaat het huidige certificaat van vakbekwaamheid, dat jongeren moeten hebben als ze met een tractor betaalde arbeid verrichten, vervangen. Wie zo’n certificaat heeft, krijgt een jaar de tijd om het om te wisselen voor het T-rijbewijs. Wie op de invoeringsdatum rijbewijs B heeft, heeft na de invoering van de nieuwe regels nog 10 jaar de tijd voor het bijschrijven van de categorie T op het rijbewijs krijgen zonder hiervoor examen af te leggen. Toekomstige houders van een C rijbewijs zijn ook na de inwerkingtreding van het nieuwe wetsvoorstel gemachtigd om een LBT en MMBS te besturen en zij krijgen de categorie T automatisch bijgeschreven
Het T-rijbewijs is vanaf 2015 te behalen vanaf 16 jaar. Het theorie-examen mag vanaf 15,5 jaar worden afgelegd. De geschiktheidseisen voor een T-rijbewijs zijn gelijk aan het B rijbewijs. Dat betekent dat dezelfde regels gelden voor bijvoorbeeld het rijden onder invloed van alcohol en drugs.

Vanaf 2015

Na invoering van het T-rijbewijs kan iedereen die dit rijbewijs wil behalen een opleiding volgen bij een rijschool of via een school voor agrarisch onderwijs (zie www.groenonderwijs.nl). Het praktijkexamen wordt door het CBR afgenomen op een LBT met aanhangwagen nadat de kandidaat een voldoende resultaat heeft gehaald voor het theorie examen. De centrale registratie van het T-rijbewijs vindt plaats bij de RDW. Het IBKI is verantwoordelijk voor het WRM-T examen voor de rijinstructeurs.

Bron: CBR