Net als andere jaren worden ook dit jaar weer vakbroeders op het gebied van tuininrichting en –ontwerp uitgenodigd voor het Appeltern Tuinenfestival feestje, welbekend als de verkiezing van Het Gouden Potlood.

Op deze dag laten de inzenders een deskundige, een bekende Nederlander of criticus, hun tuin in De Tuinen van Appeltern verdedigen ten overstaan van de uitgenodigde vakbroeders en aanwezige groenmedia. Zij kiezen op basis van het verhaal, de aangelegde tuin en het beste ontwerp, de tuin met het meest gevarieerde en ‘waardevolle’ materiaalgebruik en ook het meest inspirerende idee.

Na het tellen van de stemmen worden de Gouden Potloden uitgereikt aan de winnaars onder het genot van een drankje en een hapje!

‘Gevangen’

We zijn trots op de resultaten die het gevolg zijn van enkele workshops onder leiding van Michel lafaille en Jolanda Vreeken. Acht bijzondere ideeën, die met elkaar verbonden zijn door het thema ‘Gevangen’. We merken dat bezoekers zichzelf herkennen in de festivaltuinen. Zowel concreet (bijvoorbeeld het opgesloten zijn in beperkingen), als abstract (het gevoel hebben vast te zitten in een denkwijze). De vrijheidsdrang is immers een typisch menselijke karaktertrek. Deze tuinen zijn in het vroege voorjaar aangelegd en blijven liggen tot eind 2018.

Verkiezing van het Gouden potlood 2017 Verkiezing van het Gouden potlood 2017 Verkiezing van het Gouden potlood 2017 Verkiezing van het Gouden potlood 2017

Meer informatie? Kijk op: Appeltern Tuinenfestival 2017