De Onderwijsinspectie heeft op 18 april een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de toestand van het AOC-onderwijs. Belangrijkste conclusie van de Inspectie is, dat de toestand bij een aantal AOC’s zorgelijk is en er te laat ingespeeld is op het dalende leerlingenaantal. De Inspectie vraagt AOC-besturen scherpere keuzes te maken over wat zij waar gaan aanbieden. Ook moeten zij nadrukkelijk aansluiten bij de vraag vanuit het regionale bedrijfsleven. Verder is vastgesteld dat de doorstroom vanuit het groene VMBO naar het groene MBO lager ligt dan in andere sectoren.

Branchevereniging VHG ziet een bevestiging in de stevige conclusies van de Inspectie van de zorgen die VHG al langer heeft over het AOC-onderwijs. Tegelijkertijd is VHG blij met het feit dat de AOC’s als aparte onderwijsorganisatie niet ter discussie zijn gesteld. 

De aanbevelingen die zijn gedaan in het rapport, sluiten nauw aan bij de lopende samenwerkingsprogramma’s “excellente scholen – excellente leerbedrijven” en het project “verleiden tot kiezen voor groen mbo” die op initiatief van VHG in het afgelopen jaar in samenwerking met een aantal groene mbo- en vmbo-scholen zijn opgezet. VHG is van plan om deze programma’s komend schooljaar verder te intensiveren.

Het gehele rapport en de Kamerbrief lezen.