Op vrijdag 18 oktober 2013 hebben er cao-onderhandelingen plaatsgevonden. De onderhandelingen waren in een vergevorderd stadium.

Over onderstaande punten hebben werkgevers en werknemers overeenstemming kunnen bereiken:

  • het invoeren van een nieuw beoordelingssysteem;
  • het aanscherpen van de werkingssfeer van de cao;
  • het redactioneel verduidelijken van de school- terugbetalingsregeling (artikel 27 lid 4 en
  • artikel 28);
  • het toevoegen van drie nieuwe functies aan de cao, nl.: administratief medewerker,
  • secretaresse en receptioniste;
  • het inrichten van de paritaire werkgroep SW.

Ruggespraak
In het eindstadium van de onderhandelingen heeft de achterban van de vakbonden echter bezwaren naar voren gebracht. De punten die nu nog op de onderhandelingstafel liggen zijn: het jaarurenmodel, de aanpassing van de reiskostenvergoeding (woon-werkverkeer)
en de loonparagraaf. De vakbonden gaan op korte termijn daarover ruggespraak houden met hun achterban.

Zodra er weer nieuws is over de onderhandelingen, ontvangt u daarvan bericht.

Bron: VHG