Han de Groot (midden) en Peter Loef schudden elkaar de hand. Rechts VHG-directeur Egbert Roozen.

Per 1 november 2016 heeft VHG Vakgroep Hoveniers Han de Groot aangesteld als inspirator. Hij heeft zo’n 25 jaar ervaring in verschillende advies- en managementfuncties in onder meer de groene sector en het midden- en kleinbedrijf. Han de Groot volgt Peter Loef op, die de functie als inspirator van Branchevereniging VHG zo’n anderhalf jaar met succes heeft ingevuld. Peter Loef stopt als inspirator omdat hij per 1 november in dienst treedt bij LTO Glaskracht Nederland.

De inzet van een inspirator maakt onderdeel uit van het VHG Inspiratieproject. “Belangrijk onderdeel van dit plan is het boeien en binden van leden en het werven van nieuwe leden door middel van het persoonlijk informeren en enthousiasmeren door de inspirator”, vertelt VHG-directeur Egbert Roozen. “Het is voor ons dé manier om de contacten met onze leden nog verder aan te halen en hen door de inzet van de inspirator nog dichter bij de markt te brengen.”

Nieuwe kansen in de markt

In het Inspiratieproject staat het creëren van nieuwe marktkansen voor de leden centraal. Bovendien moet het project bijdragen aan het actief betrekken van VHG-leden bij de vakgroep en het vergroten van de aantrekkingskracht op professionele hoveniersondernemers om lid te worden van Branchevereniging VHG. Han de Groot onderhoudt als inspirator een persoonlijk en intensief contact met huidige en potentiële nieuwe leden. Hij maakt hen duidelijk wat er via Branchevereniging VHG beschikbaar is om het ondernemen te ondersteunen. Dat moet ertoe leiden dat leden nóg meer profiteren van hun lidmaatschap, bedrijven zich verder ontwikkelen en de winstgevendheid wordt vergroot.

Ervaringen delen

Ook op andere manieren kunnen de leden van de Vakgroep optimaal gebruik maken van hun lidmaatschap. Binnen de VHG Vakgroep Hoveniers worden regionale en regio-overstijgende bijeenkomsten georganiseerd. VHG-leden met een soortgelijk bedrijf en in een gelijke ontwikkelfase kunnen zo kennis en ervaringen met elkaar delen. Verder zijn de regionale afdelingen actief met het organiseren van studieclubs en kennisbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten worden actuele ontwikkelingen en thema’s besproken en wordt het onderling delen van kennis bevorderd.

Persoonlijk contact belangrijk

Han de Groot, de nieuwe inspirator, begint enthousiast aan zijn taak. “Het is heel belangrijk dat je als inspirator persoonlijk contact met leden zoekt. Ik praat met de ondernemer aan de keukentafel over het vak en het bedrijf. Samen kijken we wat Branchevereniging VHG aan diensten, begeleiding en advies kan toevoegen. Ik maak het zo concreet mogelijk. Je bent lid van een vereniging, daar betaal je voor en daar verwacht je dan ook iets voor terug. Klopt dat plaatje, dan heb je als VHG tevreden leden, leden die lid blijven en een band met je organisatie hebben.”

VHG krijgt een gezicht

Peter Loef kijkt als eerste inspirator met veel plezier terug op zijn werk. “Het was leuk om bij de bedrijven thuis te komen om te horen wat hen bezig houdt en te vertellen wat VHG daarbij ter ondersteuning te bieden heeft. Dat is ontzettend veel. Veel leden hebben een relatief klein bedrijf, lezen daardoor weinig en zijn logischerwijze veel bezig met het werk voor ‘morgen’. Met een persoonlijk contact neem je een drempel weg en wordt de organisatie tastbaar. VHG krijgt een ‘gezicht’ en toont interesse. Mijn opdracht was dan om de ondernemer te inspireren gebruik te maken van wat er wordt geboden.”  De afgelopen anderhalf jaar zijn er mede door dit traject bijna honderd nieuwe leden bijgekomen.

Bron: VHG