VHG wil in 2019 vereniging verstevigen en nieuwe leden werven

door | 7 dec 2018 | Hoveniersbranche

De ledenraad van Branchevereniging VHG heeft dinsdag 27 november goedkeuring verleend aan het Jaarplan en de bijbehorende begroting voor 2019. Speerpunten voor het komend jaar zijn het verder verstevigen van de vereniging en het werven van nieuwe leden. Ook zijn er plannen voor de promotie van De Levende Tuin, de ontwikkeling en introductie van het concept Het Levende Gebouw, de praktische ondersteuning vanuit de VHG Ondernemershelpdesk en versteviging van het groene onderwijs.

Doel is om in 2019 te starten met een nieuwe campagne om de voordelen van het VHG-lidmaatschap onder de aandacht te brengen. Belangrijk is ook het jaarprogramma, dat in de regio’s uitgevoerd gaat worden. Volgend jaar wordt er in elke regio een Regiotour, een serie kennisbijeenkomsten, studieclubs en workshops georganiseerd. Daarnaast worden er in samenwerking met de regioadviesgroepen en de begeleidingsgroepen van de platformen nog andere activiteiten op touw gezet.

De Levende Tuin en Het Levende Gebouw
Richting particulieren zal het accent liggen op de promotie van het concept van De Levende Tuin. Daarbij wordt tuinplezier gekoppeld aan de baten van groen en de VHG-groenprofessional gepresenteerd als de specialist. Bij deze promotie wordt samengewerkt met de partners in het Manifest van De Levende Tuin. Ook gemeenten en waterschappen worden hierbij betrokken. Om de mogelijkheden van groen ook in beeld te brengen bij architecten, projectontwikkelaars, stedenbouwkundigen en bouwers, ontwikkelt VHG, analoog aan het concept van De Levende Tuin, ook een concept van het Levende Gebouw.

Openbaar groen
Voor wat betreft het openbaar groen ligt de focus in 2019 op de ontmoeting tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers met het doel meer samenwerking vanuit partnerschap te realiseren. Belangrijke activiteit hierbij is Future Green City, dat in samenwerking met Vereniging Stadswerk Nederland wordt georganiseerd. De politieke lobby richt zich op het profileren van groen en de VHG-leden bij de diverse overheden en regionale stakeholders.

Ondernemershelpdesk
Met verschillende acties worden in 2019 de diensten en hulpmiddelen van de VHG-Ondernemershelpdesk onder de aandacht gebracht van leden en potentiële leden. Denk aan de Economische Barometer, het klantreviewsysteem, de online bedrijfsscan en het -professionaliseringsprogramma.

Onderwijs
Met de ontwikkelingen binnen het groene onderwijs gaat VHG extra inzetten op het behoud van herkenbaar groen onderwijs. Ook blijft de vereniging werken aan een grotere betrokkenheid van het bedrijfsleven bij het vormgeven van dit groene onderwijs. Inmiddels is de eerste Groene Hotspot gestart in Houten. Het doel is om meer van deze hotspots te openen, verspreid over Nederland.

Misschien vind je dit ook interessant
TUINMEUBELS: IN APRIL EN MEI MOET HET GEBEUREN

TUINMEUBELS: IN APRIL EN MEI MOET HET GEBEUREN

Sinds de corona pandemie is de vraag naar tuinmeubels sterk toegenomen. Qua omzet en verkoop van tuinmeubels moet het in de maanden april en mei gebeuren; deze twee maanden samen vertegenwoordigen 40 procent van het jaarlijkse online zoekvolume naar tuinmeubels. Van...

Jaarvergadering Cultuurgroep benoemt nieuw bestuurslid

Jaarvergadering Cultuurgroep benoemt nieuw bestuurslid

Donderdagavond 22 april jl. was de algemene ledenvergadering van de Cultuurgroep voor Rozen en Rozenonderstammen onder Anthos-secretariaat. Voor het eerst in haar geschiedenis was deze digitaal. In het huishoudelijke gedeelte werd Rob Wijnhoven als nieuw bestuurslid...