‘De stad kan veel groener en koeler’
Revitalisering van de leefomgeving is hard nodig. Groen speelt daarin een onmisbare rol. Hoe moet dit in tijden van economische crisis worden aangepakt? En welke mogelijkheden biedt het regeerakkoord daarvoor? Deze vragen stonden centraal tijdens de vierde Groene Poortbijeenkomst die woensdag 27 februari plaatsvond in het Internationaal Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. Prof. dr. Maarten Hajer, directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving en Tweede Kamerlid Lutz Jacobi (PvdA) boden de toehoorders, waaronder diverse ondernemers vanuit de groene sector, de antwoorden. Groene Poort is een gezamenlijk initiatief van Branchevereniging VHG en de Nederlandse Vereniging van Tuin- en Landschapsarchitecten (NVTL), in samenwerking met Zuydgeest Communicatie.

Maarten Hajer stelde dat de toekomst van Nederland ligt in vergroening. “Als groen zo’n belangrijk vestigingsargument is, waarom is er dan nog zoveel steen in de stad? Daar kan de branche haar slag slaan. De stad kan veel groener en koeler.” Een verandering in Nederland is volgens Hajer hard nodig om de gevolgen van de temperatuurstijging in de wereld op te vangen. “Het probleem is echter dat ons land geen traditie heeft van systeemverandering”, stelde Hajer. “We willen alles tot achter de komma hebben doorgerekend. Mijn motto is: durf te experimenteren. Een rivier oversteken begint met voelen naar de eerste steen.” De overheid kan volgens Hajer veel doen om veranderingen te faciliteren, bijvoorbeeld door het topsectorenbeleid door te zetten en de regelgeving dynamisch te hanteren en zo kansen te creëren voor nieuwe bedrijvigheid. “De initiatieven moeten vooral vanuit de burgers en bedrijven komen.”

Groen waarderen
In haar reactie op de presentatie van Hajer stelde Lutz Jacobi dat de Tweede Kamer alle bewegingen richt op de transitie naar een duurzame samenleving. Het regeerakkoord vormt daarvoor een kader. Publiekprivate samenwerking op weg naar meer vergroening is volgens Jacobi zeer belangrijk. “We zien daar al veel goede initiatieven van, bijvoorbeeld in de energiemarkt.” De economische waarde van (openbaar) groen mag volgens het Kamerlid niet worden onderschat. Zij pleitte ervoor om de groene vierkante meter hoger te waarderen dan bebouwde grond. Ook is ze een voorstander van het verbinden van natuurgebieden om zo een groen netwerk te creëren.

Omgevingswet
CDA-kamerlid Jaco Geurts vindt het een goede zaak dat er eerst wordt gekeken naar wat de maatschappij zelf kan doen. “Waar hulp nodig is, kan de overheid helpen.” VVD-collega Johan Houwers haakte daarop in met de stelling dat wonen in het groen wel meer mogelijk gemaakt moet worden. “De overheid moet daarvoor meer flexibiliteit in de bestemmingsplannen toestaan. Laten we de zaken niet dichtregelen, maar ruimte houden voor ontwikkelingen. De minister doet dat gelukkig in de Omgevingswet.”

Ondernemers
Agnes van Ardenne (voorzitter Productschap Tuinbouw) brak een lans voor een level playing field voor ondernemers als het gaat om groene diensten. “Het is vreemd dat groene diensten niet meer worden gefaciliteerd. De economische waarde van groen voegt werkgelegenheid toe.”

Over Groene Poort
Groene Poort brengt vier disciplines op één platform bij elkaar: politiek, bedrijfsleven, overheid en kennisinstituten. Genodigden zijn leden van de Eerste en Tweede Kamer, functionarissen bij de rijksoverheid, portefeuillehouders bij provincies, veiligheidsregio’s, gemeenten, kennisinstituten, bestuursleden van brancheorganisaties en directies en commissarissen van groenbedrijven met een branchevertegenwoordigende functie. De volgende Groene Poort vindt plaats in september.

bron: vhg