De laatste tijd is er veel discussie ontstaan over de duurzaamheid van biomassa. Het is goed om te weten dat er verschillende soorten van biomassa zijn. De aard, soort en de herkomst van iedere biomassa is anders en dit leidt dan ook tot verschillende CO2 reducties. Den Ouden richt zich alleen op biomassastromen die duurzaam zijn en die werkelijk leiden tot CO2 reductie voor het milieu. Den Ouden is NTA8080 (Better Biomass) gecertificeerd waardoor u zekerheid hebt van milieuverantwoorde biomassa.

Het groenafval en snoeihout wat vrijkomt bij onderhoudswerkzaamheden kan gecomposteerd of verwerkt worden tot biomassa. Voor andere doeleinden zijn deze stromen niet geschikt. Takhout komt vrij bij dunningswerkzaamheden waarbij de bestaande bomen meer ruimte krijgen om te kunnen groeien. Afvalhout wat niet kan worden ingezet als spaanplaat wordt ook verwerkt tot biomassa.

Lid geworden van Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE)
Om duurzame opwekking van energie nog meer te stimuleren is Den Ouden Groep per april 2017 lid geworden van NVDE (Nederlandse Vereniging Duurzame Energie). Volgens Olof van der Gaag (directeur NVDE) vervult duurzame biomassa een cruciale rol in de overgang naar 100% duurzame energie:

“Een groot deel van ons energieverbruik in Nederland bestaat uit warmte. Biomassa kan die op een duurzame manier leveren, ook in koude maanden en wanneer er weinig zon of wind is. Bijvoorbeeld voor warmtenetten en stoom in de industrie is dit zowel duurzaam als efficiënt. Wij zijn zeer verheugd over het lidmaatschap van de Den Ouden Groep die duurzame biomassa van eigen bodem levert: op en top ‘oranje-groene energie”.

Bron: Den Ouden

Lees hier de hele nieuwsbrief >>>