De etalages zijn het resultaat van samenwerking tussen de provincie Flevoland, Branchevereniging VHG, de groene onderwijsorganisatie Aeres, gemeente Almere en het Wellantcollege. Zij bekrachtigden de samenwerking donderdag 26 mei 2016 door het Verbindingsdocument te ondertekenen. De komende periode zullen de partijen de opzet en realisatie van de groene etalages verder uitwerken. Dat gebeurt in samenwerking met o.a. hoveniers en groenvoorzieners.

De samenwerkingspartners werden vertegenwoordigd door gedeputeerde Jan-Nico Appelman, directeur Branchevereniging VHG Egbert Roozen, wethouder Tjeerd Herrema van de gemeente Almere, Joep Houterman van Aeres en Irma Poelman van het Wellantcollege.

De zes groene thema-etalages die zij samen mogelijk maken, illustreren elk een verbinding tussen groen en de thema’s ‘water’, ‘biodiversiteit’, ‘groene grondstof’, ‘gezondheid’, ‘ luchtkwaliteit’ en ‘circulaire economie’.

Groen meer dan decoratie

De komst van de Floriade Almere 2022 is bij uitstek een gelegenheid om innovaties in functioneel groen te onderzoeken en etaleren. Bomen en planten dragen bij aan de kwaliteit van de leefomgeving en zijn meer dan alleen decoratie. “Als groene sector willen we graag de aandacht vestigen op de baten van groen met het oog op de kwaliteit van de leefomgeving, de biodiversiteit en de gezondheid van mensen. Dat is ook de boodschap, die we met de zes groene thema-etalages langs de Waterlandseweg en in de aanloop naar de Floriade 2022 in beeld willen brengen”, zegt Egbert Roozen, directeur Branchevereniging VHG.

Onderzoek met Aeres en Wellantcollege

In samenwerking met CAH Vilentum (dat per september a.s. Aeres Hogeschool heet) en Wellantcollege, worden onderzoeksprojecten voor studenten opgezet. De opgedane kennis kan weer ingezet worden voor verdere ontwikkeling van groenconcepten en meegenomen worden in het onderwijsprogramma.

Op 26 mei presenteerden drie studenten van Aeres hun eerste ideeën over mogelijke inrichting van de etalages en onderzoeksprojecten.

Waterlandseweg showcase groene innovaties Floriade

Met de groene etalages wordt de ‘making of’ van de Floriade zichtbaar. In de Innovatiewerkplaats van de provincie Flevoland op het Floriadeterrein kan de bezoeker van alles te weten komen over de etalages langs de Waterlandseweg. “Met de etalages laten bedrijven en kennisinstellingen zien wat er op het gebied van groene innovatie mogelijk is. Dat is precies wat wij met het economisch programma Floriade Werkt! van de provincie Flevoland willen stimuleren”, zegt gedeputeerde Jan-Nico Appelman.

Als regionale verbindingsweg tussen de A6 en de A27 draagt de Waterlandseweg bij aan de bereikbaarheid van Almere. Daarmee is de weg ook een belangrijke groene entree tot de Floriade. De weg wordt in 2016 en 2017 verbreed tot vierbaans.

floriade_2022_groene_loper

Op de foto vlnr: Jan-Nico Appelman, Tjeerd Herrema, Irma Poelman, Joep Houterman en Egbert Roozen