Voorzitter Elco Brinkman van Bouwend Nederland nam op maandag 3 december jongstleden het rapport ‘Technische eigenschappen van groene daken’ in ontvangst uit handen van Hans van Cooten, voorzitter van de Vakgroep Dak- en Gevelbegroeners van Branchevereniging VHG. Het rapport is opgesteld door professor Jos Brouwers, hoogleraar Bouwkunde verbonden aan de Technische Universiteit (TU) Eindhoven, en Nicky Damen, student aan deze faculteit. Met dit rapport zet de TU de voordelen van groene daken en -gevels overzichtelijk op een rij in voor de bouwwereld toegankelijke bewoordingen. De VHG-vakgroep Dak- en Gevelbegroeners, die de opdracht voor dit wetenschappelijk onderzoek gaf, biedt met dit rapport een handreiking aan de bouwsector en de overheid om ook in Nederland serieus werk te maken van vergroening van gebouwen.

Het rapport gaat in op de mogelijkheden die vegetatiedaken en gevels bieden om regenwater te bufferen en vertraagd af te voeren. De toenemende piekbelasting tijdens heftige neerslag is voor veel steden een toenemend probleem dat met groene daken uitstekend kan worden opgevangen. Ook verbeteren groene daken en gevels de energieprestatie van gebouwen aanzienlijk, vooral door besparing op koellasten in de zomer, maar ook door een verhoogde warmteweerstand. Op het gebied van duurzaamheid zorgen groene daken voor een langere levensduur van de dakbedekking, een betere luchtkwaliteit, hogere biodiversiteit en verminderde opwarming van de stedelijke omgeving. Veel van deze eigenschappen waren in de vakwereld al bekend. De TU Eindhoven heeft in haar rapport alle bij hun bekende literatuur op een rij gezet en vertaald naar de Nederlandse klimaatomstandigheden. Nieuw is ook de duidelijke kwantificering van onder andere waterbuffering, gerelateerd aan de opbouw van het groene dak.

Branchevereniging VHG wil met deze studie de bouwwereld stimuleren meer groene daken en gevels toe te passen. Met dit rapport zijn gemakkelijker de besparingen te berekenen die groene daken en gevels bieden in de exploitatiekosten van gebouwen. Ook wil VHG met dit rapport een bijdrage leveren aan de standaardisering van groene daken en gevels en hun technische eigenschappen door de NEN.

Het rapport is in pdf-formaat op te vragen bij Branchevereniging VHG via e.roozen@vhg.org.

Bron: VHG