27 mei vond in Zeist de VHG Ledenraad vergadering plaats. Voor negentien leden was het hun laatste vergadering als lid van de Ledenraad. Zij treden af, want hun maximale termijn als afgevaardigde van de vakgroep of regionale afdeling zit erop. Ook de penningmeester van het Algemeen Bestuur, Edwin van den Berghen, nam afscheid. Bestuursvoorzitter Rien van der Spek bedankte hen voor de inzet en de prettige samenwerking. Vervolgens reikte hij samen met VHG-directeur Egbert Roozen en Femke van Dijk bloemen en oorkondes uit.

De aftredende leden zijn:

Dhr. Wiel Baadjou*
Dhr. Arjan Balkenende*
Dhr. Adrie Bruines
Dhr. Jan Burghout
Dhr. Hans van Cooten
Dhr. Martin Dijkman
Dhr. Jos van Esch*
Dhr. Ton Greeve
Dhr. Peter van de Haar
Mw. Alie Hoogenboom
Dhr. Rinus van der Meer
Dhr. M.B.J. van der Meer
Dhr. Jan Pouwelse
Dhr. Frans Queisen*
Dhr. Henk Scherpenzeel*
Dhr. Jos Stoop*
Dhr. Ticheloven
Dhr. Dolf Tillema
Dhr. Marco van Ee*

*niet op de foto

vhg_ledenraad_penningmeester

Afscheid penningmeester
Edwin van den Berghen is de afgelopen 12 jaar actief geweest in het Algemeen Bestuur van VHG. De laatste vier jaar als penningmeester. In zijn terugblik merkte hij op veel verschuivingen te hebben meegemaakt, met als meest ingrijpende de opheffing van het Productschap Tuinbouw. “Daarmee viel een flink deel van de financiering onder de begroting weg. Herstructurering en bezuinigingen waren niet te vermijden. Desondanks heeft de vereniging niets aan slagkracht verloren.” Van den Berghen heeft alle vertouwen in de toekomst van VHG: “Een goed functionerende brancheorganisatie wordt alleen maar belangrijker, zeker gezien de veranderende verhoudingen in de markt.” Bestuurslid Maurice Gevers volgt Edwin van den Berghen op als penningmeester.
Het afscheid van de leden vond plaats aan het einde van de vergadering, waarin diverse onderwerpen werden besproken. Allereerst werden de jaarrekeningen van de Brancheverenging VHG en VHG Bedrijfsadvies BV over 2013 vastgesteld. De Financiële Commissie deed verslag van haar bevindingen en de penningmeester gaf een toelichting op de begroting van 2014. De leden stemden in met het opnemen van een apart artikel in het Huishoudelijk Reglement van de afdelingen over de vertegenwoordiging van associé- en seniorleden binnen de vereniging. Verder werd de heer Niel Cortenraad benoemd tot lid van het Algemeen Bestuur namens de Vakgroep Groenvoorzieners.

Samen met het bestuur discussieerde de Ledenraad over deelname aan de Floriade in 2022 in Almere en over de invulling van de Landelijke Ledendag in 2015. Suggesties en wensen vanuit de vakgroepen zijn welkom. In november komen deze onderwerpen terug op de agenda.

Tot slot werd de Ledenraad geïnformeerd over de stand van zaken rond de Voorjaarsnota 2015 en het Meerjarenplan van VHG. Rien van der Spek gaf een toelichting op de bedrijfsbezoeken die hij in de afgelopen periode heeft afgelegd en op de uitkomsten van het Ledentevredenheidsonderzoek. Egbert Roozen ging in op enkele actualiteiten zoals de ISO-hercertificering van het landelijk bureau, de kansen die de Rijksnatuurvisie biedt, de Europese lobby, de evaluatie van de nieuwe Aanbestedingswet en deelname aan het kennisplatform onkruidbestrijding.

Bron: Branchevereniging VHG