BIA Nature is onderdeel van het BIA Duurzaamheidsprogramma 2020. Hierbij staan de volgende thema’s centraal:

  • Gezondheid
  • Energie- en CO2 reductie
  • Verbetering van de arbeidsomstandigheden op de bouwplaats
  • Gebruik van grondstoffen met als doel het ontwerpen van een circulair model.

2014 is het startsein gegeven voor de ontwikkeling van de BIA Gezondheidsgevel, de gevel is een combinatie van een Groene Gevel met een BIA Clearsteen “ luchtzuiverende gevelelement”. Belangrijkste gezondheidsbijdrage zijn CO2 reducering, verminderen van fijnstof, warmte regulering en het binden van schadelijke stoffen.

In 2015 is de eerste aanzet gegeven om reststromen uit de natuur in te zetten vanuit het oogpunt BIO Based en BIOdeGradable, dit is in nauwe samenwerking gedaan met verschillende partners. Het 1e resultaat een machinaal geproduceerde BIA HOUT Leemblok.
Kort samengevat de uitgangspunten voor BIA Nature

  • Slimmere verwaarding van reststromen;
  • Verlagen footprint, door o.a. fixeren CO2;
  • Slimme logistieke aanpak van het gehele proces;
  • Verbeteren duurzaamheidimago;

Impressie van F2 FACADE GROENE GEVEL

F2 Facade is de samenwerkingspartner van BIA Beton als het gaat om de groene gevel, zij hebben al veel ervaring op gedaan met de Groene Gevel en kunnen vanuit deze ervaring u ook helpen met de toepassing, verwerking van de juiste plantjes / substraat en leidingwerk en verdere bouwkundige toepassing.