De geselecteerde tuinontwerpen voor het achtste Tuinenfestival van Appeltern zijn definitief bekend. Voor het eerst werd er tijdens de zomermaanden gewekt in workshopvorm, om zo tot een bijzonder resultaat te komen. Uiteindelijk leverde dat acht opmerkelijke ontwerpen op. Omdat deze oogst een heel gevarieerd aanbod vertegenwoordigd en de acht ontwerpers ondertussen een hechte ploeg werden, besloot de organisatie van het Tuinenfestival om geen externe aanvullingen te zoeken en deze samenstelling te presenteren.

De geselecteerden zijn:

  • Nienke Plantinga, met Ver – bin – ding;
  • Angelique Nossent, met Doorkijk; 
  • Sjaak Willemstein, met Vrijheid; 
  • Laura Knoops, met Gevangen in schaamte; 
  • Jan-Hein Moors, met Dare 2 dream; 
  • Connie Ettema, met De andere wereld;
  • Caroline Thomas, met Gestolde tijd – Caught in time;  
  • Evelien Beukema, met In the hole.  

Daarnaast is aan ontwerpster Jolanda Vreeken gevraagd om haar tuin van de editie 2015 over Vincent van Gogh, die zij samen met Joyce Oomen realiseerde, nog te laten bestaan, vanwege de bijzondere impact en het feit dat die tuin goed aansluit bij het nieuwe thema: ‘Gevangen’.  Dat thema is overigens door de ontwerpers van 2017 zelf bedacht en geboren uit de sessies van de workshop.

Iedereen gaat vanaf heden, en als het weer dit toestaat, aan de slag met de aanleg en inrichting van de acht tuinen, zodat zij er op zaterdag 20 mei 2017 in glans bij zullen liggen voor de feestelijke opening.

Naast de nieuwe tuinen zal er voor het eerst een speciale plek worden ingericht waar de bezoekers van Appeltern meer informatie kunnen inwinnen over het fenomeen van het festival en de voorbije edities. Daarnaast zijn de tien tuinen van de editie ‘Tuin der lusten’ nog in volle glorie te bewonderen.

logo 8ste Tuinenfestival met thema ‘Gevangen’

Bron: De Tuinen van Appeltern