• Datum 09-06-2017
  • Tijd 14:00 – 15:00
  • Organisator: 4e jaars deeltijdstudenten Tuin- en Landschapsinrichting: Koos Verkade, Elma Koopman-Kuipers en Kevin Groen
  • Locatie: Van Hall Larenstein locatie Velp, ruimte E002 Larensteinselaan 26A 6882 CT Velp

Uitnodiging afstudeerpresentatie ‘De Nederlandse wadi beplant?!’

Het afkoppelen van regenwater is een onderwerp dat momenteel veel gemeenten in Nederland bezig houdt. Eén van de opties is om regenwater te laten infiltreren in het openbaar groen middels wadi’s: een verdieping in het landschap, meestal ingezaaid met gras. Die invulling van een wadi voegt echter niet veel toe aan de biodiversiteit of de belevingswaarde van het openbaar groen. Maar hoe moet het dan wel? Drie deeltijdstudenten Tuin- en Landschapsinrichting deden er afstudeeronderzoek naar.

Deeltijdstudenten Koos Verkade, Elma Koopman Kuipers en Kevin Groen hebben zich voor hun afstudeeronderzoek gebogen over de vraag hoe wadi’s kunnen bijdragen aan de biodiversiteit en belevingswaarde van openbaar groen, zonder dat dit ten koste gaat van de bergingscapaciteit. Het beplanten van wadi’s lijkt een voor de hand liggende oplossingsrichting en wordt in het buitenland al veelvuldig toegepast. Waarom dan niet in Nederland?

Uit interviews die de deeltijdstudenten hielden met gemeentelijke groenbeleidsmakers, landschapsarchitecten en ingenieursbureaus, kwam naar voren dat zij de nodige bedenkingen hebben bij het beplanten van wadi’s. Uiteenlopend van oplopende aanleg- en beheerskosten tot ongewenste zaadverspreiding via oppervlaktewater, en van beperkingen in de bergings- en infiltratiecapaciteit tot ongewenste consequenties voor de ondergrond. Ook werd duidelijk dat het wegnemen van deze bedenkingen niet automatisch zou leiden tot het daadwerkelijke beplanten van wadi’s. Aanleiding voor de deeltijdstudenten om zich te buigen over verschillende oplossings-richtingen, waarbij nadrukkelijk ook de voordelen en positieve effecten van beplanting werden meegenomen. Hun bevindingen staan centraal in het afstudeerverslag dat ze vrijdag 9 juni zullen presenteren. In dat verslag staan ook adviezen met betrekking tot de (technische) aanleg en het beheer van beplante wadi’s.

Informatie en aanmelden

De afstudeerpresentatie ‘De Nederlandse wadi beplant?!’ start 9 juni om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 15.00 uur. Je bent van harte uitgenodigd deze presentatie bij Van Hall Larenstein in Velp bij te wonen. Aanmelden kan via www.hvhl.nl/wadi.