Werkgevers in het Hoveniersbedrijf (VHG) en CNV Vakmensen hebben een principeakkoord bereikt over de cao voor de Hoveniers. Er zijn goede afspraken gemaakt over beloning, scholing en duurzame inzetbaarheid. Het woord is nu aan de leden of dit akkoord ook definitief een cao wordt.

Na zes onderhandelingsronden is op dinsdag 22 mei een principeakkoord gesloten tussen VHG en CNV Vakmensen over een nieuwe cao Hoveniers. De onderhandelingen zijn constructief en prettig verlopen, waarbij op sommige punten wel stevige gesprekken hebben plaatsgevonden. Het totale principeakkoord tref je bijgaand aan. Belangrijkste punten uit het principeakkoord zijn:

  • een loonsverhoging van 5,6% over een periode van 2 jaar;
  • in het kader van duurzame inzetbaarheid een verlenging van de seniorenregeling naar 8 jaar, waarbij 80% gewerkt kan worden tegen 90% van het loon;
  • Vrijstelling van overwerk en consignatie bij deelneming aan de seniorenregeling;
  • Scholing van medewerkers wordt nog aantrekkelijker gemaakt, zowel voor werkgever als werknemer;
  • Verbetering van de reiskostenregeling;
  • Verhoging van de consignatievergoeding van € 5,00 naar € 7,50 per etmaal;
  • 40-jarig dienstjubileum wordt toegevoegd, waarbij een bruto maandsalaris netto wordt uitbetaald;
  • Het afsluiten van een aanvullende ziektekostenverzekering met fysiotherapie wordt gestimuleerd, door bij het afsluiten een vergoeding te geven van € 10,00 bruto per maand;
  • Kraamverlof wordt aangepast aan de wettelijke regeling en groeit mee met toekomstige verhogingen van het aantal dagen.

Lees hier wat het CNV er van vindt.

Logo CNV