Het algemeen verbindendverklaring besluit (AVV-besluit) voor de CAO voor het Hoveniersbedrijf in Nederland is genomen en gepubliceerd in de digitale Staatscourant van vrijdag 28 oktober 2016. Het AVV-besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie van het besluit, dus op zaterdag 29 oktober 2016. Dit houdt in dat onze cao door alle bedrijven in de groene sector dient te worden nageleefd. De looptijd van genoemde cao is van 1 juli 2016 tot en met 28 februari 2018.

Bron: VHG

VHG