De succesvolle reeks afleveringen van het Tuinenfestival Appeltern zet zich voort bij het vijfjarig bestaan van deze manifestatie. Het wordt een editie die zich nog indringender zal manifesteren dan de vorige en dat komt vooral door het bijzondere thema ‘Dromend van Holland’. Architecten en ontwerpers kunnen hun ontwerpen inzenden voor deelname aan dit lustrumjaar. Dat kan nog maar twee weken!

Thema

Dit onderwerp spreekt naar alle waarschijnlijk bij zowel de ontwerpers als bij een groot publiek tot de verbeelding. Deze titel is een variatie op de bekende dichtregel van Hendrik Marsman uit 1936 ‘Denkend aan Holland’. Hier wordt een extra dimensie toegevoegd door het werkwoord dromen toe te voegen. Een droom kan de realiteit overstijgen of een wil uitdrukken. Het kan zowel verlangen zijn, nostalgie, toekomstvisie of hoop. Men kan dromen van een Holland dat niet meer bestaat of nog niet bestaat. Het thema ‘Dromend van Holland’ kan zowel letterlijk als abstract geïnterpreteerd worden, artistiek of zelfs politiek. Ontwerpers worden gevraagd na te denken over een creatieve vertaling in een tuinvorm van dit aansprekende onderwerp.

Deelnemen 5e Appeltern Tuinenfestival

Iedereen kan in principe een ontwerp indienen, indien aan de deelnamevoorwaarden wordt voldaan. De belangrijkste voorwaarde is dat de tuin een afmeting van tien bij tien meter moet hebben, dat het thema ‘Dromend van Holland’ als motief duidelijk herkenbaar is en dat het gehele ontwerp een tuinsfeer uitstraalt. Het ontwerp is dan wel een kunstzinnig product, dat niet één op één als een tuin gekopieerd moet kunnen worden, maar wel verwijzen naar de tuinkunst. Van de inzenders wordt gevraagd om zich te buigen over de financiering en sponsoring van hun product. Deze editie richt zich tevens op Belgische inzendingen.

Inzendingen dienen vóór 1 december 2013 te worden ingestuurd via het secretariaat van De Tuinen van Appeltern: info@appeltern.nl. Nadere informatie en de voorwaarden zijn ook daar verkrijgbaar of kijk op de website www.appeltern.nl. Alle contact loopt via Ingrid van Dijk (i.vandijk@appeltern.nl of telefonisch 0487-579202).

Bron: De Tuinen van Appeltern