Branchevereniging VHG publiceert resultaten Economische Barometer

Vanaf vandaag publiceert Branchevereniging VHG na ieder kwartaal de resultaten van de Economische Barometer op de VHG-website. Hierbij gaat het de verwachtingen van panelleden met betrekking tot de ontwikkeling van hun omzet en bedrijfsresultaten voor het komende kwartaal. 

Kleine bedrijven meest positief over omzetverwachting
Van alle typen deelnemers verwachten de eenpitters, de kleine (1-3 fte) en de middelgrote hoveniers (10 fte) voor het derde kwartaal een positieve ontwikkeling van de omzet (respectievelijk 40, 20 en 50%). Tegelijkertijd heeft 29% van de gemengd groenvoorzieners en hoveniers een neutrale verwachting en verwacht zelfs 71% een omzetdaling in het derde kwartaal.

Uiteenlopende verwachtingen bedrijfsresultaat
Als het gaat om het te behalen bedrijfsresultaat in juli, augustus en september van dit jaar, lopen de verwachtingen uiteen: 29% van zowel de gemengd groenvoorzieners en hoveniers verwacht een daling van het bedrijfsresultaat, terwijl 40% van de middelgrote hoveniers (4-10 fte) juist een stijging verwacht. Dit laatste geldt ook voor de eenpitters. Bij de kleine hoveniers (1-3 fte) ligt dit anders. 40% van deze groep ondernemers verwacht namelijk een daling van het bedrijfsresultaat in het derde kwartaal.

Hoog aandeel particuliere tuinen
De gegevens over de omzetverdeling naar object laten zien dat 95% van de zelfstandige ondernemers zonder personeel hun geld verdient met particuliere tuinen. Ook bij kleine hoveniers (85%) en middelgrote hoveniers (85%) is dit aandeel hoog. Voor gemengd groenvoorzieners en hoveniers geldt een aandeel van 25%. Naast particulieren spelen ook bedrijventerreinen (27%), openbaar groen (34%) en dak- en gevelbegroening (11%) een belangrijke rol.

De omzetverdeling naar opdrachtgevers geeft vergelijkbare resultaten. Voor gemengd groenvoorzieners en hoveniers geldt een aandeel particulieren van 25%. Naast particulieren behoren ook bedrijven (24%), instellingen en stichtingen (26%) en overheid (24%) tot hun opdrachtgevers.

Meeste omzet uit onderhoud en aanleg
In alle bedrijfstypen wordt de meeste omzet behaald met het verrichten van onderhoudswerkzaamheden en aanlegwerkzaamheden. Middelgrote hoveniers (4-10 fte) behalen 57% van hun omzet met het uitvoeren van aanlegwerkzaamheden. Het omzetaandeel van onderhoudswerkzaamheden bedraagt bij deze bedrijven 39%. Voor de gemengd groenvoorzieners en hoveniers geldt dat 43% van de omzet wordt behaald met aanlegwerkzaamheden en dat respectievelijk 51 en 56% van de omzet wordt behaald met onderhoudswerkzaamheden. Voor de overige bedrijfstypen gelden vergelijkbare omzetaandelen.

Bron: VHG