Bron: VHG

per 1 januari 2014

Om lid te kunnen worden van Branchevereniging VHG geldt nu nog één toelatingseis; het kandidaat-lidbedrijf moet zijn ingeschreven bij het Productschap Tuinbouw. Met het oog op de opheffing van het Productschap, is deze eis binnenkort niet langer houdbaar. Daarom is er in de Ledenraad en in de vijf vakgroepen een inhoudelijke discussie gevoerd over welke eisen vanaf 1 januari 2014 aan nieuwe leden gesteld kunnen worden. De kern van de nieuwe eisen draait om professionaliteit en deze waarde zal VHG nog meer richting de particuliere en de zakelijke opdrachtgever gaan communiceren.

Lidmaatschap van de branchevereniging moet door de markt gezien worden als een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen en het mee-ondersteunen van de ontwikkeling van de branche. Om dit naar buiten toe kenbaar te maken, krijgen de leden de beschikking over een toolkit om hun VHG-lidmaatschap mee uit te dragen. VHG gaat zich met de nieuwe lidmaatschapseisen verder profileren als belangenbehartiger en branchevereniging van de professionele ondernemers in het groen.

Nieuwe lidmaatschapseisen
Per 1 januari 2014 gelden de volgende toelatingseisen voor het VHG-lidmaatschap:

  • Het bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
  • Het bedrijf is (in hoofdzaak) actief als hovenier, groenvoorziener, boomspecialist, interieurbeplanter, dak- en gevelbegroener of in een aanverwant vaksegment dat zich richt op de aanleg en het onderhoud van groenprojecten;
  • Het bedrijf past de CAO voor het Hoveniersbedrijf toe, tenzij hiervoor dispensatie is verleend of wanneer voor een bepaalde bedrijvengroep een specifieke CAO van toepassing is;
  • Het bedrijf past de Algemene Consumentenvoorwaarden van Branchevereniging VHG toe bij particuliere opdrachten, waarmee de Garantieregeling van toepassing is en het lidbedrijf bijdraagt aan het Garantiefonds Groen (behalve wanneer voor het bedrijf de algemene voorwaarden van Stichting Groenkeur van toepassing zijn);
  • Het bedrijf past de Business-to-businessvoorwaarden van Branchevereniging VHG toe bij zakelijke opdrachten, tenzij andere minimaal gelijkwaardige voorwaarden worden gebruikt;
  • Het bedrijf draagt zorg voor een afdoende verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid.

Onderschrijven Manifest
Naast deze eisen is het de bedoeling op een later moment nog een zevende eis toe te voegen:

  • Het bedrijf onderschrijft het Manifest ‘Samen verantwoordelijk bij Aanbestedingen in het Groen’, dat gericht is op duurzame marktverhoudingen en -relaties in groenmarkt.

Dit Manifest is opgesteld in samenwerking met FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen. Op dit moment is er overleg met koepels van opdrachtgevers tot medeondertekening van dit Manifest. Pas als dit concreet is, krijgt het Manifest zijn waarde en zal het onderschrijven ervan ook als een toelatingseis voor het lidmaatschap van VHG worden gesteld.

Intakeprocedure nieuwe leden
De nieuwe lidmaatschapseisen zullen in november formeel door de Ledenraad worden vastgelegd in de Statuten en de Huishoudelijke Reglementen van VHG. Per 1 januari 2014 zijn de nieuwe eisen dan van kracht. Voor nieuwe leden zal een intakeprocedure gaan gelden, gevolgd door een kennismakingsgesprek, waarbij de verschillende toelatingseisen worden afgevinkt.

Bestaande leden
Bestaande leden worden geacht aan de nieuwe eisen te voldoen. Om de drie jaar zal echter aan de hand van een korte checklist worden gevraagd of dit nog steeds zo is. In het geval van afwijking kan besloten worden tot een bedrijfsbezoek.