Maar liefst 38 partijen zeggen ja tegen de oprichting van een Climate Campus in Zwolle en de IJssel-Vechtdelta. Daarmee zetten zij in op een stevig en innovatief antwoord op klimaatverandering. Onder hen gerenommeerde instellingen zoals KNMI en CBS Urban Data Center Zwolle, TU Delft ETD en diverse adviesbureaus. Ook Branchevereniging VHG, woningcorporaties, onderwijsinstellingen en het Kadaster doen mee.

In intentieverklaring die op vrijdag 16 juni werd getekend zeggen partijen toe om uiterlijk 1 december 2017 een gezamenlijk actieprogramma op te leveren. Doel is stad en delta klimaatbestendig te maken nu de gevolgen van klimaatverandering overal in Nederland en de wereld voelbaarder worden. Ook wil men uitblinken in het toepassen van (nieuwe) kennis en technieken en een hechte samenwerking bereiken tussen overheid, inwoners, bedrijven en instellingen.

Economisch motief

Daarnaast is er een economisch motief. Partijen zien mogelijkheden om met innovatie en implementatiekracht nieuwe business en banen te scheppen. Met de Climate Campus als innovatiewerkplaats willen zij excellent onderzoek aanjagen, kennis delen en bedrijvigheid ontwikkelen. Naast investeerders wil men ook (jong) talent en startups aantrekken. Daarmee kan de Climate Campus een (inter)nationaal partner zijn voor de klimaatbestendige ontwikkeling van delta’s.

Steden kwetsbaar voor klimaatverandering

Er wordt in de IJssel-Vechtdelta door Provincie Overijssel, de waterschappen en gemeenten al jaren samengewerkt. Doel is om slim met de gevolgen van klimaatverandering om te gaan en de steden in de regio toekomstbestendig te maken. Steden trekken steeds meer mensen en bedrijven aan. Het zijn economische hotspots die kwetsbaar zijn voor extreme plensbuien, langdurige hitte en droogte. Zo kunnen bedrijven stil komen te liggen als de zaak onder water loopt, zoals bij het VUMC gebeurde. Dat levert vaak grote economische schade op. Zwolle en de IJssel-Vechtdeltapartners zijn erop uit om dat te voorkomen. En vooral: om de stad mooier en groener te maken. Daarbij zijn ze qua schaalgrootte en wateropgave proeftuin en demonstratiedelta bij uitstek voor innovaties in klimaatadaptatie. De oplossingen die hier worden ontwikkeld zijn ook relevant voor andere deltasteden.

Kansen voor de groene sector

Egbert Roozen, directeur van Branchevereniging VHG ziet grote kansen voor de groene sector in deze Campus: “De tijd dat groen decoratie was, is voorbij. We bieden met groen oplossingen voor klimaatuitdagingen op onder meer het gebied van water, temperatuur en luchtkwaliteit. Op de Campus kunnen we met allerlei partijen samenwerken aan het verder doorontwikkelen van groene concepten. We benutten elkaars kennis, netwerk en faciliteiten. De Campus kan een soort broedplaats worden voor groene innovaties, die ook in de IJssel-Vechtdelta uitgeprobeerd kunnen worden.”  

Bron: VHG