De Tuin in vier seizoenen is een tijdschrift voor gepassioneerde groen- en tuinliefhebbers. We vragen uitgever en bladmanager Frans van Grondelle over zijn visie op verandering.

Hoe gaan jullie om met verandering?

Frans: ‘Met ons magazine nemen wij voortdurend veranderingen waar. Er is op dit moment veel interesse voor groene daktuinen en het eten uit eigen tuin. Het is onze opdracht om zulke veranderingen inzichtelijk te maken voor de lezer, daar zit voor ons de uitdaging!’

Wat verandert er bij jullie?

Frans: ‘Onze grootste verandering was de start van het magazine. Het was een sprong in het diepe in crisistijd. Media op papier neemt af, maar wij geloven dat er ruimte is voor De Tuin in vier seizoenen op de markt. We maken inspirerende tuinverhalen en zijn wars van de gebaande paden. Ook online zijn wij volop actief!’

Welke kansen zie je voor de branche?

Frans: ‘Een belangrijke kans is de nieuwe kijk op groen in het algemeen. Meer en meer ziet de consument dit belang. Je ziet het bijvoorbeeld door de toename van moestuinieren en de kritische blik op de herkomst van producten. Maar ook daktuinen en verticale tuinen zijn in opkomst. Als je als hovenier bij blijft en meedenkt met de ontwikkelingen kun je een voorloper en belangrijke inspiratiebron zijn voor consumenten!’

Wat is de visie van De Tuin in vier seizoenen voor de komende vijf jaar?

Tuinen en steden worden groener en de consument wordt zich er bewust van dat groen goed is. Met ons magazine willen we hier op inspelen, de trends laten zien en kennis overdragen. Zowel de hovenier als de consument zijn beide gebaat bij het lezen van De Tuin in vier seizoenen!’

Door De Tuin in vier seizoenen

DeTUIN-logo

De Tuin in vier seizoenen is aanwezig op GardenExperience. Zij staan u graag te woord. Gebruik de bijgesloten antwoordkaart en meld u aan voor GardenExperience!

garde_experience_2016+_ aanmelden