Sociale partners bij de cao voor het Hoveniersbedrijf in Nederland hebben besloten de huidige cao ongewijzigd te verlengen. De looptijd van de huidige cao is van 1 januari 2014 tot en met 29 februari 2016. De cao wordt verlengd tot en met 30 juni 2016. Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen.

De cao voor het Hoveniersbedrijf loopt per 29 februari 2016 af. De onderhandelingen om te komen tot een nieuwe cao gaan in maart van start. Jullie cao is een Sector cao, die Algemeen Verbindend Verklaard (AVV) is. De cao wordt afgesloten met CNV Vakmensen, FNV Agrarisch Groen en de VHG (werkgevers brancheorganisatie). Een AVV betekent dat ook werkgevers die Niet aangesloten zijn bij de VHG, de cao verplicht moeten toepassen. Als een cao is afgelopen, en dus ook de AVV is verlopen, betekent dit:

  • Dat de werkgevers die lid zijn van de VHG, de cao gewoon moeten blijven toepassen.
  • Dat de werkgevers die geen lid zijn van de VHG (de ongebonden werkgevers) de cao niet toe hoeven te passen voor nieuwe werknemers.

 

Er kunnen dus problemen ontstaan bij nieuwe contracten die na 29 februari 2016 worden afgesloten bij ongebonden werkgevers. Denk daarbij vooral aan tijdelijk personeel en ingeleende uitzendkrachten. Daardoor zouden ongebonden werkgevers, goedkoper uit zijn dan gebonden werkgevers. cao-partijen vinden dat ongewenst.

Vorig jaar heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een wetswijziging doorgevoerd, om de problematiek van een cao en dus AVV-loos tijdperk te voorkomen. Minister Asscher heeft het mogelijk gemaakt om de cao éénmalig en ongewijzigd te verlengen zonder dat er een nieuwe AVV procedure doorlopen moet worden.

Cao-partijen hebben besloten om gebruik te maken van deze wettelijke mogelijkheid en hebben daarom bij het ministerie het verzoek ingediend om de cao voor 4 maanden ongewijzigd te verlengen en daarmee ook de AVV-status (verlenging van 29 februari tot en met 30 juni 2016). In de tussentijd starten we, zoals gepland, met de cao-onderhandelingen in maart op basis van de diverse ingediende cao-voorstellen. De verlenging is dus echt alleen gedaan om de AVV-status te behouden en heeft geen effect op het reguliere onderhandelingsproces. Beide cao-commissies van de betrokken vakbonden zijn uiteraard vooraf geraadpleegd over deze verlenging en hebben daarmee ingestemd.

zie de bijlage voor het formele communicatiedocument.

Bron: FNV – 27-01-2016

communicatiedocument:

16010168_v1_0_communicatiedocument_verlenging_cao_2016