Tijdens de Open Kwekerijdag op 18 juni jl. konden de bezoekers rechtstreeks van de deelnemende boomkwekers planten kopen voor een goed doel. Deze verkoop leverde het bedrag op van

€ 3.000,00 bestemd voor  de Ronald Moerings foundation.  Het bedrag werd afgelopen vrijdag tijdens de evaluatiebijeenkomst bekend gemaakt. De boomkwekers waren blij verrast en bedanken de bezoekers voor het kopen van de planten waarmee dit mooie resultaat is behaald.  De planten werden beschikbaar gesteld door de deelnemende bedrijven en gesponsord  met Lavendel van gebr. Van der Salm en tafelvijvers en waterplanten van waterplantenkwekerij R. Moerings.

Ronald Moerings foundation

Op initiatief van de inmiddels overleden Ronald Moerings en een paar andere sierteelt ondernemers is in 2014 gestart met het jaarlijks doneren van gelden voor kankeronderzoek in het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis. Na het overlijden van Ronald Moerings in 2015 is hiervoor de Ronald Moerings foundation opgericht . Deze foundation is verbonden aan het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis en ondersteunt het onderzoek tegen kanker.

cheque moerings

Foto: deelnemers aan de Open Kwekerijdag 2016 met de mooie opbrengst  van € 3.000,00 voor de Ronald Moerings foundation