Waar bent u lid van?

Waar haalt u kennis , inkoopvoordelen en contacten vandaan? Waarmee kunnen we ons als vakman profileren? Er is veel keuze :vakbladen, lokale ondernemersvereniging, serviceclubs, brancheorganisatie, keurmerk, inkoopcombinatie, marketing- of vriendenclubs. Wat is wijsheid?

Bij de drie bekendste partijen in de sector zijn de verhoudingen aan het verschuiven. Groenkeur weet het gros van de hoveniers niet te overtuigen om mee te doe. Er zit niet veel beweging in het ledental, de kosten-batenanalyse geeft kennelijk niet aan waar het voordeel zit. Evenzo snappen veel hoveniers het nut niet van een lidmaatschap van de VHG. Met steeds minder leden moet die nu laten zien hoe  zonder het subsidie-infuus van PT te overleven. Er is maar een partij waar groei in zit , en dat is Tuinkeur.

Verwar Tuinkeur nou niet met Groenkeur. Groenkeur is een onafhankelijk keurmerk dat werkt volgens toetsbare maatstaven en met neutrale audits. Tuinkeur profileert zich alleen maar als een keurmerk- maar is het niet. Hooguit is het Snelle Jelle’s persoonlijke keurmerk. Ik wil ook wel zo’n club oprichten , met een CE ( Connie Ettema)-keurmerk. Bij een goede borrel hebben we het dan nog over de voorwaarden.

Snelle Jelle- u weet wel, ADHD-Westra van Tuinkeur- bereikt een groeiende groep hoveniers met zijn commerciële organisatie. Zegt hij nieuwe dingen? Gebruikt hij nieuwe middelen? Ne. Hij zegt eigenlijk hetzelfde als iedereen die de hovenier wil aansporen om meer ondernemer te worden. Jelle doet hetzelfde als de Hoveniersacademie, het professionaliseringsprogramma van de VHG, of de bedrijfsadviseurs in de groene sector. Maar kennelijk weet Jelle, in tegenstelling tot diverse andere partijen, de mensen wel te bereiken en te stimuleren. Hoe doet Jelle dat? Zou hij de juiste manieren en woorden weten te vinden omdat zijn vrouw psycholoog is? Het zal niet de eerste of laatste keer zijn , dat een man goed functioneert omdat er een sterke vrouw achter hem staat…

Wat Jelle vooral goed doet: hij is proactief. Hij analyseert waar de ondernemer behoefte aan heeft. Hij zorgt ervoor dat er een klein en concreet stapje gezet wordt. Die opstelling maakt duidelijk waar andere partijen al jaren de winst laten liggen. De VHG had ook bedrijfsadviseurs die bij de ondernemer aan de keukentafel zaten en dat goed deden. Maar die zijn wegbezuinigd…

De VHG is geen keurmerk, maar een brancheorganisatie die individuele belangen behartigt, het collectief wil dienen en voor groen lobbyt. En dat is prima. Maar als het realiseren van voor de hand liggende samenwerking en verbetering van projecten al niet lukt, zoals bijvoorbeeld met de diverse tuincompetities, dan kan ze een voorbeeld nemen aan Tuinkeur. Dat organiseert in het najaar een dag waarop zowel de directeur van VHG als die van Groenkeur komen spreken. Dat lijkt me pas in het belang van de sector. Van ons aller eerlijke commerciële belang.

Waar bent u lid van?

Uit:  Tuinpro  04/13