Met onze toenemende zorgen over het klimaat gaan we ons meer nog bewust worden van de verbindende rol die het groen kan spelen zeker ook verbindend voor onze gezondheid, de groene emotie, de architectuur, de economie, het milieu, het woonbehagen, de infrastructuur, de recreatie en de biodiversiteit. Dit congres wilt u inspireren om als bestuurder, beleidsbepaler, docent, ondernemer, wetenschapper of vormgever maatschappelijk verantwoorde beslissingen te nemen voor de langere termijn.

 • 12.00-13.00 ONTVANGST
 • 13.00-13.05 Welkom door Hans Blokzijl, directeur Groene Paviljoen
 • 13.05-13.15 Opening door dagvoorzitter
 • 13.15-13.45 Henk Mirck (voorzitter Gemeenten Voor Duurzame Ontwikkelingen, tevens oud-wethouder) Leefklimaat, veiligheid, duurzaamheid en groen, het belang van groen, de politieke en bestuurlijke aspecten bij IBRprojecten
 • 13.50-14.25 Maarten Grasveld (landschasparchitect, Innovirens) Inclusief 10 min discussie: Over het zojuist gerealiseerde Groenproject in Arnhem-Zuid ‘DEZ – Schuytgraaf’ met visualisatie, integrale beplantingsmethode Ruyten (IBR) en waarom een succesformule?
 • 14.30-14.55 Ir. Onno Dwars(Commercieel directeur Ballast Nedam) Winnaar van de Green Leader award als duurzaamste ontwikkelaar van 2016 en onlangs onderscheiden met de Cruquiuspenning voor zijn bijdrage aan de circulaire economie komt vertellen over veranderende ambities in de tijd. Met de ondertunneling van de A2 in Maastricht wordt niet alleen een Groene loper gerealiseerd maar wordt de verbinding gemaakt tussen twee delen van Maastricht maar wordt tevens een verbinding gelegd met de 17 doelen van de United Nations. In zijn optiek is duurzaamheid het vertrek punt voor ambities niet het doel.
 • 14.55-15.10 KORTE PAUZE
 • 15.15-15.45 Drs. Jos Penninx (burgemeester van Voorst, voorzitter Stadswerk Nederland/Directeur Aannemer Regio Oost Nederland Evaluatierapport ‘Op weg naar de Groene Verbinding’, de bestuurlijke uitdaging durven vooruitzien met voorbeelden: Future Green, De vitale Groene Stad, MyEarth,waarde van het groen, politieke en economische actualiteit, toekomst, de Parijse Akkoorden. En zoemt in op een IBR- beplantingsproject in Oost Nederland.
 • 15.50-16.20 Prof. Dr. ir. Jan Rotmans (Hoogleraar Transitiekunde aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en internationale autoriteit op het gebied van transities & duurzaamheid. Hij publiceerde meer dan 200 maal over klimaatverandering, klimaatmodellen en duurzame veranderingen. Hij is oprichter van ICIS, Drift, Urgenda en Nederland Kantelt.) Algemeen maatschappelijke betekenis van het groen (klimaat/gezondheid/welbevinden). Groen blijkt heel belangrijk voor adresseren van de uitdaging waar wij voor staan, maar waarom is er zo weinig aandacht voor het groen?
 • 16.25-17.00 Forumdiscussie/conclusies onder leiding van de dagvoorzitter Deelnemers : Jan Rotmans, Jos Penninx, Onno Dwars, Maarten Grasveld, Henk Mirck
 • BORREL MET EEN GROEN HAPJE

Klik hier om u aan te melden (aanmelden vóór 15 mei) Dit congres is geaccrediteerd

Fact & Figures

Kosten deelname congres op 7 juni 2017: € 195,- pp (incl. Evaluatierapport)

Locatie: Groene Paviljoen, Zandheuvelweg 7, 3744 MN Baarn

Het congres is een initiatief van het Ruyteninstituut