Kennis over de consumentenmarkt met elkaar en de sector delen en zorgen voor continuïteit in dit onderzoek daarvoor tekenden Frank van den Hoek van bloemenveiling FloraHolland, Robert Roodenburg van de groothandelsorganisatie VGB en Marc Eijsackers van het op consumentenpromotie gerichte Bloemenbureau Holland een overeenkomst.

Aanleiding was het opnieuw in kaart brengen van de diverse segmenten in de consumentenmarkt door VGB. Die organisatie vroeg bij het inmiddels opgeheven PT financiering van een nieuw onderzoek. Samen met kennis uit het Consumentenpanel van FloraHolland en tuinonderzoek van het Bloemenbureau levert dit een enorme bron van informatie over consumenten, wat hen beweegt en welke voorkeuren zij hebben op gebied van bloemen en planten.

Deze kennis wordt deels ontsloten via een online instrument, de Consumententool. Hiermee kan men in de gehele afzetketen zien wat de behoeften en kenmerken zijn van groepen van bepaalde typen consumenten, zodat de verschillende schakels zich daar beter op kunnen richten in hun bedrijfsvoering. De consumententool wordt toegankelijk via de websites van de drie samenwerkende organisaties.

Wie gebruik wil maken van de tool, moet wel betalen voor een inlogcode. Het samenwerkingsverband streeft naar continuïteit wat betekent dat de consumentenkennis regelmatig moet worden geactualiseerd. Hiervoor is nieuw onderzoek noodzakelijk en dus ook geld.

Op 27 mei wordt bij Jopenbier Proeflokaal Waarderpolder Haarlem de tool en enkele highlights uit het onderzoek gepresenteerd aan genodigden. De tool is vanaf 27 mei beschikbaar voor kwekers, klanten en andere geïnteresseerden. Kwekers kunnen zich abonneren via MyFloraHolland. Handelsbedrijven kunnen zich abonneren via de VGB en overigen via Bloemenbureau Holland.