• Datum 23 november 2017
 • Locatie Rozet, Kortestraat 16, 6811 EP Arnhem, Hendrik Lorentzzaal
 • Prijs € 395,- (excl. BTW)
 • Deelnemers 20
 • Aanmelden www.natuurenruimte.nl

Inhoud en doel

Veel beheerders van onze openbare ruimte zien de risico’s van de opmars van de Japanse, Boheemse en Sachalinse duizendknoop. Juist nu op verhardingen geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen meer worden ingezet is het niet aanlokkelijk om voor de bestrijding van Aziatische duizendknopen glyfosaat te gebruiken. Welke alternatieven zijn er en wat zijn de ervaringen daarmee? Daarover gaat de cursus “Chemie-vrije bestrijding van Aziatische duizendknopen. In de cursus komen de resultaten van de onder leiding van Probos uitgevoerde landelijke praktijkproef aan bod. De gemeente Rheden heeft ervaring opgedaan met ontgraven en ter plaatse uitzeven van de grond. De gemeente Amersfoort heeft een protocol opgesteld voor maaien graafwerkzaamheden zodat voorkomen wordt dat hierdoor nieuwe groeiplaatsen ontstaan.
Stichting Landschapsbeheer Gelderland ondersteunt de “Duizendknoopbrigade”, een groep vrijwilligers die handmatig de duizendknopen te lijf gaan. Voor de inventarisatie en controle op de voortgang is een speciale app ontwikkeld. Natuur en Ruimte invasieve exoten BV heeft onderzoek gedaan naar de sterke en zwakke kanten van Aziatische duizendknopen en heeft interessante resultaten behaald in pilots met ontwortelen in combinatie met het inzaaien van concurrenten. De cursus is met name interessant voor beheerders die zelf aan de slag willen en op zoek zijn naar goede voorbeelden, do’s en don’ts. De cursus biedt handvatten om te komen tot een effectieve strategie op basis van doelen en prioriteiten.

Programma

 • 09:30 Ontvangst met koffie, thee & sap
 • 10:00 Kennismaken en uitwisselen ervaringen
 • 10:30 Kracht en kwetsbaarheid van Aziatische duizendknopen
  Theo Portegijs, Natuur & Ruimte invasieve exoten B.V.
 • 11:00 Koffie en thee
 • 11:15 Resultaten landelijke praktijkproef
  Jan Oldenburger/Joyce Penninkhof, Stichting Probos
  Presentatie van de resultaten van de landelijke praktijkproef van 2013 tot 2017 op meer dan
  100 locaties door 25 beheerders.
  portegijs@natuurenruimte.nl | 0031 622156130 | Dunolaan 30 6869VC Heveadorp
  www.natuurenruimte.nl
 • 12:00 Inzet van vrijwilligers
  Ariane Doeleman, Stichting Landschapsbeheer Gelderland
  Ervaringen van Stichting Landschapsbeheer Gelderland met het opzetten van de
  Renkumse Duizendknoop Brigade.
 • 12:30 Lunch door Grand Café Momento
 • 13:30 Duizendknoopbestrijding gemeente Rheden
  Mark Hazeleger, Gemeente Rheden
  Ervaringen met ontgraven en uitzeven op 10 locaties in de gemeente Rheden
 • 14:15 Doelen en prioriteiten
  Theo Portegijs, Natuur & Ruimte invasieve exoten B.V.
  Welke aspecten zijn bepalend voor de urgentie van aanpak van duizendknopen
 • 14:30 Preventie van verspreiding
  Christel Tijhuis, Gemeente Amersfoort
  Protocol van de gemeente Amersfoort voor aannemers die werken in de omgeving van
  locaties met Aziatische duizendknopen
 • 14:50 Koffie en thee
 • 15:00 Nieuwe bestrijdingsmethoden
  Theo Portegijs, Natuur & Ruimte invasieve exoten B.V.
  Nieuwe combinaties van bestrijdingsmethoden ontwikkeld vanuit onderzoek naar sterke
  en kwetsbare kanten van Aziatische duizendknopen en resultaten van pilots.
 • 16.00 Afsluiting met drankje

Bereikbaarheid

Rozet ligt aan de Kortestraat 16 te Arnhem op loopafstand (650 m, 8 min) van station Arnhem Centraal. Parkeren is mogelijk in parkeergarage Rozet, Langstraat 10 te Arnhem tegen een tarief van € 15,- per dag.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op: https://www.natuurenruimte.com/cursussen