De Belangengroep Duurzaam Onkruid Beheer is positief over het nieuwe LCA onderzoek naar de milieueffecten van verschillende onkruidbestrijdingsmethoden (http://www.dob-verhardingen.nl/nl/Nieuws/Chemische+onkruidbestrijding+beter+voor+milieu.htm). In de afgelopen jaren is er veel discussie in de sector geweest over de milieubelasting van de diverse methodes van onkruidbestrijding. Nu is er eindelijk duidelijkheid dat de nieuwste chemische technieken naast de beste effectiviteit het milieuvriendelijkst zijn.  Wij hopen dat de nationale politiek in Den Haag goed kennis neemt van dit gedegen wetenschappelijk onderzoek van PRI-Wageningen en IVAM-Amsterdam en zich niet alleen laat leiden door ongefundeerde argumenten en sentimenten vanuit ideologische gedachten.

De belangengroep betreurt het  dat in een overleg afgelopen voorjaar, waar ook vertegenwoordigers van de niet-Chemische toedienings technieken aanwezig  waren     er onvoldoende draagvlak was voor een gezamenlijke LCA. Niet chemische technieken is nadrukkelijk gevraagd mee te doen aan het onderzoek maar heeft het LCA en het kostenonderzoek bewust tegengewerkt door geen data te willen leveren en geen LCA in 2012 te willen omdat de verwachte uitkomst het verbod in de weg zou kunnen staan. We waarderen het initiatief van PRI om het onderzoek toch uit te voeren op basis van gegevens die door diverse groenaannemers zijn aangeleverd.. Innovatie van de chemische technieken en de nieuwe hedendaagse inzichten in fijnstof en CO2 uitstoot hebben ertoe geleid dat chemische toediening volgens strenge eisen (DOB- richtlijnen), beter scoort wat milieubelasting betreft ten opzichte van niet-chemische technieken. Tevens blijft chemie een stuk voordeliger in prijs ten opzichte van niet chemische technieken, die een lagere productie hebben en een hogere frequentie.

http://www.belangengroepdob.nl