Staatsbosbeheer krijgt de mogelijkheid extra inkomsten te verwerven. Daarnaast moet er een betere balans komen tussen het beschermen van kwetsbare en niet-kwetsbare natuur door de terreinen meer in te zetten voor maatschappelijke activiteiten. Dat schrijft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

Dijksma acht geen wijziging van de wettelijke status van Staatsbosbeheer nodig. De redenen waarom bij de verzelfstandiging van Staatsbosbeheer voor de huidige status is gekozen, zijn nog steeds van toepassing. Voor het vinden van een nieuwe balans tussen bescherming, beleving en benutting zal Dijksma de huidige sturingsafspraken aanpassen. Met een nieuwe set van sturingsafspraken wordt ook invulling gegeven aan de rol die de provincies in het natuurbeleid hebben gekregen.

Inkomsten
Staatsbosbeheer gaat zelf voor meer inkomsten zorgen. Bijvoorbeeld door meer samen te werken met ondernemers en in te spelen op recreatietrends. De wildsafari’s “Op zoek naar de Grote Vijf” is daar een succesvol voorbeeld van. Dit zijn tochten door natuurgebieden om groot wild te bekijken. Daarnaast kunnen sommige terreinen van Staatsbosbeheer ook goed worden ingezet voor de nationale waterveiligheidsdoelstellingen, zoals de overloopgebieden. Veiligheid en natuur gaan daar goed samen.

Energiemarkt
In de energiemarkt liggen ook kansen. Biomassa is weliswaar geen nieuwe activiteit voor Staatsbosbeheer, maar de inkomsten hieruit kunnen de komende jaren toenemen. Zo heeft de organisatie samen met Stadsverwarming Purmerend afspraken gemaakt over het gebruik van houtsnippers voor het verwarmen van de huizen. Ook heeft Staatsbosbeheer een formule ontwikkeld om van gras graskarton te maken. Dit kan gebruikt worden als verpakkingsmateriaal dat door Staatsbosbeheer verkocht kan worden.

Grond
Het vorige kabinet heeft Staatsbosbeheer een inkomstentaakstelling opgelegd van 100 miljoen euro, verdeeld over de jaren 2013-2018. Aanvankelijk zou de taakstelling worden ingevuld door de verkoop van grond van Staatsbosbeheer buiten de Ecologische Hoofdstructuur. Naar aanleiding van de evaluatie van de grondverkoop in Daarle en overleggen hierover met de Tweede Kamer heeft Dijksma samen met Staatsbosbeheer gezocht naar een alternatief pakket om deze taakstelling te realiseren. Deze alternatieve invulling bestaat primair uit twee bronnen:

  • Opbrengsten uit verkoop BBL-gronden conform het natuurpact.
  • Opbrengsten uit verkoop erfpachtpercelen Wadden.

De komende maanden zal deze invulling nader worden vertaald in een verdeling
over de jaren tot en met 2018.

Zie voor meer informatie het document Staatsbosbeheer, een maatschappelijke onderneming op de site van het ministerie van Economische Zaken.

Bron: Ministerie van Economische Zaken