Na vier jaar Kies Kleur in Groen is de aandacht voor diversiteit in het groene onderwijs sterk toegenomen. Met namen de forse toename van de instroom van niet-westerse allochtonen is opmerkelijk. Dit blijkt uit de derde monitor van Kies Kleur in Groen door IVA Onderwijs.

kies_kleur_in_groen

De groene scholen ervaren meerwaarde van diversiteit op hun onderwijsinstellingen. Diversiteit wordt hierbij breed opgevat: verschillen naar sociale achtergrond en herkomst, religie en levensbeschouwing, seksuele en sociale voorkeuren en politieke voorkeuren.
Diversiteitbeleid wordt breed in het groene onderwijs gestimuleerd en het is ingebed in het onderwijsproces. Er zijn duurzame verbindingen gelegd met diverse doelgroepen in de samenleving. De resultaten worden voor een belangrijk deel toegeschreven aan het landelijke actieplan Kies Kleur in Groen.

IVA Onderwijs bekijkt jaarlijks of de doelstellingen van het Actieplan Kies Kleur in Groen worden gehaald. Het einddoel dat de onderwijsinstellingen in 2010 met elkaar afspraken, is nu al bereikt. De instroomdoelstelling wordt  zelfs flink overtroffen: de absolute instroom van niet-westerse allochtonen is in het vmbo gestegen met 20%, in het mbo met 40%, in het hbo met 67% en op de Universiteit met 40%.

Er zijn nog wel enige zorgpunten. Docenten blijken lang niet allemaal op de hoogte van de doelstellingen van Kies Kleur in Groen. Enkele scholen ervaren knelpunten bij deelname aan het project: op een aantal locaties kan men niet genoeg tijd vrij maken voor de door het project aangeboden (maatwerk)activiteiten.

Kies Kleur in Groen loopt nog tot en met schooljaar 2014-2015. De verwachting is dat de activiteiten van Kies Kleur in Groen erna, zij het op kleinere schaal, doorgaan. De doelstellingen van het actieplan zijn hiervoor voldoende ingebed in het groene onderwijs.

Bron: Kieskleuringroen.nl