De nieuwe Cao teksten lagen klaar om naar de drukker gestuurd te worden, maar op het laatste moment toch nog een kink in de kabel.

Werkgevers hebben een ander standpunt dan werknemers over het betalen van overuren met de daarbij behorende toeslag op bijzondere feestdagen die op doordeweekse dagen vallen. We hebben dit artikel helemaal moeten aanpassen aan de nieuwe afspraken rondom de JUM, dus dat betekent dat je vrij bent op dit soort dagen en dat dan 7.4 uur mee telt voor de norm. Maar als iemand moet werken dan geldt eveneens dat 7.4 uur meetelt voor de JUM en dat je daarbovenop een toeslag ontvangt van 200% over de gewerkte uren. Maar wat als iemand op die dag 8 uur werkt??? Volgens de werkgever, telt dan alleen die 7.4 uur mee voor de JUM en ontvangt hij wel over 8 uur een toeslag van 200%. Wij zeggen: Nee, we hebben afgesproken dat alle gewerkte uren meetellen voor de norm, dus 8 uur voor de JUM en daarbovenop de toeslag. Werkgevers zitten hier nogal halsstarrig in, en reageren zelfs afwijzend op een creatieve oplossing vanuit de vakbond. “Je spreekt gewoon af dat iemand op deze dagen dus nooit meer uren kan werken dan 7.4 uur, tenzij de werknemer zelf akkoord gaat om over de meer uren niet betaald te worden” Deze starre opstelling betekent wel dat het drukken van het Cao boekje vertraging heeft opgelopen, iets wat nu niet echt handig is aangezien iedereen met smart zit te wachten op de nieuwe Cao teksten. Dinsdag 8 april zal er daarom een spoedoverleg plaatsvinden.

Bron: FNV