Een mooie beplanting en een gezonde grasmat, met een minimale inzet van gewasbeschermingsmiddelen. Wie wil dat niet? Voor gezonde planten is een aantal groeifactoren van belang. Die groeifactoren hebben een onderlinge samenhang, beïnvloeden elkaar, en maken samen een groeisysteem.

Duurzaam groen kan overal

Beplanting, openbaar groen, gazons, sportvelden en golfbanen: het zijn plaatsen waar mensen recreëren en kinderen spelen. We willen genieten van groen, het moet er fraai uit zien.
De recreatieve functie en de betreedbaarheid maken dat het beheer en onderhoud van beplanting in de groene ruimte bij voorkeur zonder chemische gewasbescherming wordt uitgevoerd. De laatste jaren wordt de inzet van chemische middelen door nieuwe inzichten over milieu en blootstelling steeds verder beperkt.

Schijf van 7

Bij Biocontrole zijn we al 8 jaar bezig om het aanslaan en de groei van planten in de openbare ruimte te verbeteren. Met het oog op de omstandigheden en input die in het groen worden gedaan hebben we de groeifactoren samengevat, in de Schijf van 7.

Door zorg te dragen voor gezond plantmateriaal, een fitte bodem van goede structuur en een zo optimaal mogelijke bemesting is input van chemische en biologische middelen minder nodig. De beplanting of grasmat wordt weerbaar, minder vatbaar voor invloeden, ziekten en plagen van buitenaf. Kortom: duurzaam groen.

Daarmee is het groen in tuin en openbare ruimte sterker, duurzamer en van nog meer waarde! Met onze informatie en producten kunnen wij u helpen om nog ‘groener’ te werken.

Meer weten? Bekijk dan de folder van Biocontrole, of neem contact op.

Bron: Biocontrole