Een groene impuls voor schoolpleinen

In januari 2014 startten 22 scholen met het programma Gezonde Schoolpleinen. In een jaar tijd toveren de scholen hun saaie, grijze plein om in een groen plein met veel aandacht voor beweging, gezondheid en natuur. VHG, IVN en Groei & Bloei werken samen om deze scholen een groene impuls te geven. Nog voor de zomervakantie willen we op elk plein één vierkante meter groen aanleggen.

Hoveniers leveren de vierkante meter groen, en gebruiken daarmee het plein als etalage voor hun bedrijf en producten. Vrijwilligers van de lokale Groei & Bloei-afdeling helpen bij het planten en informeren over de verzorging van de vierkante meter groen. IVN biedt een natuureducatiepakket over het groen, en lokale vrijwilligers ondersteunen bij de uitvoering van het educatiepakket. Het is dan ook extra leuk als de vierkante meter groen een educatieve waarde heeft!

Over Gezonde Schoolpleinen

Op een Gezond Schoolplein krijgen jongeren de ruimte om te bewegen en te spelen in een uitdagende, groene en rookvrije omgeving. Dat is belangrijk voor een gezonde ontwikkeling. Een Gezond Schoolplein prikkelt de fantasie, stimuleert beweging en leert over het belang van de natuur. Tijdens én na schooltijd. Dit heeft een positief effect op het concentratievermogen en de leerprestaties.

Aanpak

In opdracht van de ministeries van VWS en OCW bundelen Jantje Beton, IVN, het RIVM Centrum Gezond Leven, de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad de krachten. Zij hebben een speciale aanpak ontwikkeld om scholen te helpen bij de realisatie van een Gezond Schoolplein. Deze aanpak bestaat uit een financiële bijdrage van € 50.000 euro voor de inrichting en aanleg van het schoolplein. Daarnaast worden scholen begeleid bij het:

– ontwerp- en realisatieproces;
– organiseren van beheer en onderhoud;
– inzetten van gezonde activiteiten;
– gebruik van het Gezonde Schoolplein als buitenlokaal, waarbij de school de educatieve buitenactiviteiten verankert in het bestaande lesprogramma;
– vervullen van een ambassadeursrol richting alle scholen in Nederland.

Welke scholen doen mee?

Gemeente School
Amsterdam (twee toekenningen) Basisschool Polsstok, Bijlmerhorst en Islamitische Basisschool As Soeffah
Apeldoorn Protestants Christelijke Basisschool Koningin Emmaschool
Culemborg Basisschool Koningin Julianaschool
Dordrecht John F. Kennedyschool (locatie Zuidendijk)
Enschede ROC van Twente
Gouda Rooms-katholieke Basisschool ’t Carillon
Haarlem Openbare Basisschool De Cirkel
IJsselstein Basisschool De Tandem
Leeuwarden (één toekenning) Prins Constantijnschool, Leeuwarder Montessorischool
Leiden Vrije School Mareland, Middelbare school Marecollege
Nijmegen Brede School de Dukendonck, Kandinsky College Haterseweg
Odijk Rooms-katholieke Basisschool Sint Nicolaasschool
Raalte Middelbare school Carmel College Salland
Rotterdam Openbare Basisschool Charlois
Tilburg Rooms-katholieke Basisschool Cleijn Hasselt
Utrecht Christelijke basisschool De Piramide
Vleuten Brede school Weide Wereld
Zaandam Christelijke Basisschool De Loopplank
Zwijndrecht Brede School De Roerdomp

Ook een vierkante meter groen aanbieden?

Wilt u met uw bedrijf ook een vierkante meter groen aanleggen op een Gezond Schoolplein in wording? Neem dan contact op met Daan Bleichrodt, projectleider Gezonde Schoolpleinen: d.bleichrodt@ivn.nl. Gelieve in deze fase nog geen contact te zoeken met de scholen.

Foto: Staatssecretaris Van Rijn (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) plant samen met leerlingen een appelboom op een schoolplein. © Tamara Reijers 

Bron: 20 maart 2014 / VHG