De Groene Stad, waarin Branchevereniging VHG, Anthos en LTO Vakgroep Bomen en Vaste Planten vanuit het platform iVerde samenwerken, timmert internationaal stevig aan de weg. De afgelopen maanden werden op een aantal buitenlandse symposia en bijeenkomsten presentaties verzorgd over het belang van groen volgens het “Groene Stad” principe. Op 30 oktober waren VHG-directeur Egbert Roozen en bestuursvoorzitter Rien van der Spek op uitnodiging van Jos Schellaars – de Nederlandse ambassadeur in Estland- aanwezig op het 25-jarig jubileum van de Estse zusterorganisatie van VHG.

Egbert Roozen verzorgde tijdens deze dag een lezing, waarin hij onder andere schetste waar op dit moment de maatschappelijke uitdagingen liggen in Nederland, wat deze voor de branche en voor de vereniging betekenen en hoe VHG in het kader van iVerde en De Groene Stad de nieuwe uitdagingen in concrete handvatten omzet. In zijn presentatie over het Groene Stad principe stonden nieuwe concepten die in ontwikkeling zijn (groene schoolpleinen, groen in ziekenhuizen, groene wanden in gebouwen) centraal. Ook bood hij een korte vooruitblik op de Floriade 2022.

Bij de Estlandse branchevereniging zijn naast hoveniers, groenvoorzieners en tuin- en landschaparchitecten ook fruittelers, groentekwekers en sierteelkwekers aangesloten. Het doel van het congres was een toekomstvisie voor de sector te ontwikkelen en het 25-jarig bestaan van de vereniging te vieren. Het programma kwam tot stand met medewerking van de Nederlandse ambassade. De ambassadeur organiseerde de dag ervoor een ontvangst op de ambassade om Nederlandse en Estse vertegenwoordigers met elkaar in contact te brengen. Ook verzorgde de ambassadeur tijdens het congres een introductie over Nederland.

Bron: De groene stad