Vele TuinKeur-hoveniers maken wel eens gebruik van de diensten van een ZZP-er. Ook zijn er TuinKeur-ondernemers die zichzelf verhuren aan derden. Er was de afgelopen weken veel te lezen over de verdwijning van de VAR-verklaring met ingang van 1 mei 2016.

De lang gebruikte VAR-verklaring diende in beginsel om vast te stellen of bedrijven, die ZZP-ers inschakelen, loonheffing moeten afdragen over de inkomsten van deze ZZP-ers. Anders gezegd, door de VAR-verklaring wordt er vastgesteld of er al dan niet sprake is van een dienstverband. Door de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties gaat er een en ander veranderen.

Belangrijkste verschil is dat waar voorheen de verantwoordelijkheid (en eventuele financiële) gevolgen nog grotendeels bij de ZZP-er lagen deze nu deels worden verplaatst naar de opdrachtgever (men is samen  verantwoordelijk). Op termijn komen er diverse voorbeeldovereenkomsten beschikbaar welke zijn getoetst door de Belastingdienst. Er is een overgangsfase van een jaar. Voor meer informatie kijkt u op de website van de Belastingdienst of neemt u contact op met TuinKeur.

http://tuinkeur.nl/

Bron: TuinKeur