Van VAR naar modelovereenkomst, help!

Veel hoveniers maken wel eens gebruik van de diensten van een ZZP-er. Ook zijn er vele hoveniers die zichzelf verhuren aan derden. De lang gebruikte ‘VAR’ (Verklaring arbeidsrelatie) diende in beginsel om vast te stellen of bedrijven, die ZZP-ers inschakelen, loonheffing moeten afdragen over de inkomsten van deze ZZP-ers. Anders gezegd, door de VAR wordt er vastgesteld of er al dan niet sprake is van een dienstverband. De VAR is sinds 1 mei van dit jaar afgeschaft.

De VAR is vervangen door de modelovereenkomst. Belangrijkste verschil tussen deze twee is de (financiële) verantwoordelijkheid. Waar deze voorheen bij de ZZP-er lag is deze nu deels verplaatst naar de opdrachtgever (men is samen verantwoordelijk). Wordt er door de Belastingdienst bij een controle bijvoorbeeld alsnog een dienstverband geconstateerd dan kunnen (loon)heffingen op beide partijen worden verhaald. Belangrijk doel van de wijziging voor de fiscus is aanpak van de schijnzelfstandigheid (de ZZP-er die in de praktijk vrijwel continu voor één opdrachtgever werkt).

Op dit moment wordt er door een werkgroep van de VHG gewerkt aan een sectorspecifieke modelovereenkomst. In de tussentijd is er gebruik te maken van diverse modelovereenkomsten die via de Belastingdienst verkrijgbaar zijn.

De ‘ins en outs’ worden tijdens de workshop,  ‘Help ik ben ZZP-er! …of maak er gebruik van’ uitvoerig behandeld. Deze workshop wordt verzorgd door Leonie Pongers en Henk Hansma van de Jong & Laan accountants en belastingadviseurs.

Belangrijkste verschil is de (financiële) verantwoordelijkheid.

De veranderingen omtrent de VAR zijn een belangrijk onderwerp tijden het congres GardenExperience. Samen met de branche bespreken we alle veranderingen. Doet u mee?

garde_experience_2016+_ aanmelden