Arnhem – Op 10 juli is het nieuwe European Chainsaw Certificate (ECC) gelanceerd op het terrein van IPC Groene Ruimte in Arnhem. Onder de ongeveer honderd aanwezigen klonken na afloop louter positieve geluiden over deze nieuwe certificering. ‘’Het wordt tijd dat we met zijn allen de schouders onder deze certificering zetten om de kwaliteit en uniformiteit van de branche omhoog te tillen’’, zo verwoordde een van de bezoekers het algemene gevoel.

20140815_ECC_Lancering

Tijdens het lezingengedeelte van de middag werd het ECC vanuit diverse hoeken belicht.

De aanwezigen woonden lezingen bij van Henk van Scherpenzeel (VHG), Berdien van Overeem (AVIH), Tom Embo (EFESC), Hugo van Bijsterveldt (Husqvarna), Walter van de Poel (Stihl) en Roland Tromp (IPC Groene Ruimte).

Berdien van Overeem (AVIH) benadrukte het belang van ECC voor de AVIH-sector. De toegevoegde waarde van ECC ligt hierbij vooral op het gebied van verhoging van de  kwaliteit, professionaliteit en zichtbaarheid.

Tom Embo (EFESC) presenteerde de ontstaansgeschiedenis en de uiteindelijke totstandkoming van ECC en de EFESC-organisatie. In diverse Europese landen is sprake van toenemende interesse in ECC. Op dit moment zijn in een achttal landen National Agencies opgericht die zorgdragen voor de invoering van ECC in het betreffende land: België, Duitsland, Nederland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Spanje en waarschijnlijk ook Engeland. In België zijn op dit moment al 133 ECC-certificaten uitgereikt. Meer informatie over EFESC en de diverse ECC-niveaus en bijbehorende eindtermen kunt u vinden op www.europeanchainsaw.eu.

Roland Tromp (IPC Groene Ruimte) ging in op de samenwerking in Nederland tussen diverse belanghebbende partijen op het gebied van eenduidigheid in vakbekwaamheid, beoordeling, certificering en aansluiting bij internationale ontwikkelingen bij motorkettingzagen. Hij besprak de rol van National Agency’s en welke  stappen er ondernomen dienen te worden om te komen tot geaccrediteerde ECC-trainingproviders en gecertificeerde ECC-assessoren. Veel interesse is er voor de rol van ECC-trainingprovider. Binnenkort worden de aanvraagformulieren plus aanvullende informatie toegezonden naar de organisaties die  hiervoor belangstelling hebben getoond. Voor meer informatie of opgave hiervoor kunt u zich wenden tot: Roland Tromp.

Voor Henk van Scherpenzeel (VHG) zit de meerwaarde van ECC vooral in de borging van kennis en vakmanschap, het terugdringen van het aantal ongevallen en standaardisatie in onder andere besteksomschrijvingen.

Hugo van Bijsterveldt en Walter van de Poel presenteerden namens respectievelijk Husqvarna en Stihl de innovatieve ontwikkelingen op het gebied van motorkettingzagen. Aan bod kwam onder andere het Husqvarna Fleet Service-programma, een managementtool  waarbij machines van sensoren worden voorzien, zodat op afstand de status, draaiuren en onderhoudstoestand kunnen worden bekeken. Daarnaast geeft de tool informatie over de gebruiker qua blootstelling aan trillingen en juiste werkmethode. Het nieuwe Stihl Carbon concept maakt een laag gewicht van de motorzaag mogelijk door het gebruik van carbon, een geluidsdemper van titanium en een tank- en greepbehuizing van kunststof versterkt met glasvezel. Daarnaast draagt het Stihl-zaagblad Rollomatic bij aan een gewichtsbesparing van maar liefst 50 % vergeleken met conventionele zaagbladen van dezelfde lengte.

20140815_ECC_Lancering2

Na de lezingen werden de vier ECC-niveaus op professionele wijze gedemonstreerd door het WK-team Bosbouw. De continue interactie tussen de examinatoren, het WK-team en de andere aanwezigen liet zien waar het bij het ECC daadwerkelijk om draait en waarom het belang ervan zo groot is.  Duidelijk werd dat de Europese standaard ook naar Nederlandse maatstaven kwaliteitsverhoging betekent: het Europese niveau ligt beduidend hoger dan bij de huidige certificeringen.

Afsluitend werd het WK-team Bosbouw feestelijk gehuldigd vanwege het behalen van de eerste Nederlandse ECC-certificaten. Een aftrap om trots op te zijn.

Bekijk hier de foto’s van de lancering.

EUROPEAN CHAINSAW CERTIFICATE

BRON: 21/07/2014 IPC Groene Ruimte