De eerste boomkwekers zijn inmiddels gecertificeerd volgens de nieuwe Groenkeur-beoordelingsrichtlijn Duurzame boomkwekerijproducten. De uitnodiging voor de startbijeenkomst van de werkgroep ‘onaangekondigde controle’ is verstuurd. Het bestuur stelde het jaarverslag vast en de jaarrekening 2013 wordt binnenkort in aanwezigheid van de accountant geaccordeerd. Verder timmeren wij weer flink aan de weg met o.a. artikelen over de meerwaarde van Groenkeur, pers- en twitterberichten, gesprekken met diverse organisaties en aanwezigheid bij diverse evenementen. Op verzoek van de Vereniging van Bos- en Natuureigenaren en het bestuur van het Bosschap gaan wij onderzoeken of de ErBo-regeling (Erkenningsregeling Bosaannemers) bij Groenkeur ondergebracht kan worden. Op dit moment zijn bijna 30 Groenkeur-deelnemers ook gecertificeerd via de ErBo-regels en het onderbrengen van deze regeling bij Groenkeur lijkt een logische stap.

Het zoeken naar samenwerking in de consumentenmarkt staat prominent in de Groenkeur-beleidsvisie. De consumentenmarkt, die zo ongrijpbaar lijkt en die door vele partijen wordt benaderd. Ieder doet dat op z’n eigen wijze en ieder beweert de beste te zijn. Ondanks al deze inspanningen blijkt uit gesprekken die ik met hoveniers voer dat de consument hier weinig boodschap aan heeft. Bijna altijd wordt een hovenier een opdracht gegund op basis van positieve ervaringen van andere consumenten (familie, buren en vrienden). Verkennende gesprekken over mogelijke samenwerking hebben plaatsgevonden. In juni gaan wij hierover opnieuw in gesprek met onze deelnemers.

Kortom: de dynamiek zat er in het eerste kwartaal van 2014 al goed in. Dat belooft wat voor de rest van het jaar!

matthijs_mesken_groenkeur

Matthijs Mesken, directeur

linkedin.png